Windmolens blijken jaarlijks honderden kilo's zwavelhexafluoride de atmosfeer in te lekken, ontdekte De Telegraaf.

Zwavelhexafluoride, ook bekend als SF6, is een gas dat al decennialang gebruikt wordt om schakelstations in het elektriciteitsnetwerk te beveiligen. Het gas 'isoleert' en verkleint het risico op kortsluiting. Ook in het binnenste van windmolens wordt het om die reden gebruikt. Maar SF6 blijkt een extreem broeikasgas: "één SF6-molecuul is heeft 23.000 maal zo’n groot broeikaseffect als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief," schrijft de krant. En jaarlijks blijken er honderden kilo's SF6 weg te lekken, de atmosfeer in.

SF6 stond al in 1997 op de lijst met gevaarlijke broeikasgassen van het Kyoto-protocol. Maar in het Klimaatakkoord, dat vol inzet op windmolens ter land en ter zee om onze CO2-uitstoot te reduceren, wordt er met geen woord over gerept. De Telegraaf: "Het KNMI meet de SF6-concentratie in de atmosfeer niet, en de Nederlandse Emissie Autoriteit houdt er geen toezicht op. Netwerkbedrijven rapporteren zelf over hun lekkages aan het RIVM, sancties zijn er niet. In enkele andere landen krijgen netwerkbedrijven boetes bij te hoge lekkages."

UPDATE, 3 November 20:20 uur: Hieronder gaven we al aan dat het RIVM niet over cijfers beschikt. Dat is een feitelijke onjuistheid in de tekst van De Telegraaf. We spraken met TenneT die met naam en toenaam wordt genoemd als eigenaar van lekkende molens. Uit dat gesprek resulteerde dit artikel: Sterk broeikasgas SF6 lekt niet uit windmolens, maar uit moderne hoogspanningstechniek.
De Telegraaf - Windmolen lekt extreem schadelijk gas
  • Deel
Druk af