De vraag naar voedingsproducten zonder GMO zorgt voor een 'booming market'.

In de VS, waar GMO voeding op federaal niveau is toegestaan, streven meer en meer levensmiddelenbedrijven naar een certificering die hun product GMO-vrij laat mogen heten. In Europa zijn GMO teelten nauwelijks toegestaan en zijn consumenten overwegend anti-GMO. Wel zijn hier producten op de markt die gemaakt zijn met GMO-grondstoffen zodat ook hier de vraag naar GMO-vrije producten ontstaat.

DNA afbraak
Hoe erg is het als een product gemaakt is met GMO-ingrediënten? NPR-blog The Salt ontdekte dat veel eindproducten helemaal geen genetisch gemodificeerd DNA meer bevatten. Dat gaat kapot tijdens de bewerking.
Ken Ross, CEO van Global ID, legt uit hoe het traject om een GMO-vrij label toe te kennen verloopt. Zijn bedrijf FoodChain ID doet onderzoek naar de afkomst van ingrediënten. Genetische tests blijken in veel gevallen overbodig omdat GMO's in de de bewerkingsfase verloren gaan. Zelfs GMO-grondstoffen worden op die manier dus weer GMO-vrij. Een goed voorbeeld hiervan zijn oliën gemaakt van genetisch gemodificeerde sojabonen, of suiker van GMO-suikerbieten. In het productieproces gaat het (gemodificeerde) DNA gewoon 'stuk'.

Ross zegt: “Als mensen bezorgd zijn om hun gezondheid of de veiligheid van een product, waarom maken ze zich dan nog druk als er geen gemodificeerd DNA meer in zit?”

Hij erkent uiteraard dat er GMO-tegenstanders zijn die zich zorgen maken over de impact op de natuur of die om politieke redenen tegen de technologie zijn. Wie echter GMO-vrij koopt om gezondheidsredenen laat zich onterecht veel geld uit de zak kloppen, volgens Ross.

Fotocredits: 'toxic soy', Karen Eliot
Dit artikel afdrukken