Volgens het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord moeten alle Nederlandse huizen in 2050 van het gas af zijn. In 2030 moeten dat er al zo'n 1,5 miljoen zijn, maar dat gaat in het huidige tempo niet lukken. Op dit moment worden er jaarlijks zo'n 25.000 tot 30.000 huizen op een warmtenet aangesloten, schrijft het Algemeen Dagblad.

Om vaart te maken met de omschakeling moeten de woningcorporaties het voortouw nemen. Zij kunnen veel huizen tegelijk aansluiten en hele stadswijken tegelijk verduurzamen door ze aan te sluiten op stadsverwarming en warmtenetten die de restwarmte afnemen van industrie, biomassa- en afvalcentrales. De nu overeengekomen 'startmotor' legt het kader vast waarbinnen corporaties en warmtebedrijven samen kunnen optrekken. De overheid stelt vanaf 1 mei een subsidiepot van €200 miljoen ter beschikking voor verhuurders die de overstap willen maken van aardgas naar een lokaal of regionaal warmtenet. Zo kan het tempo van verduurzaming omhoog naar minstens 80.000 aardgasvrije woningen per 2025.

De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, is grotendeels akkoord met de nieuwe afspraken. Kritiek is er nog op het monopolie dat warmtebedrijven hebben. "Je kunt, anders dan bij gas, niet meer elk jaar van energiemaatschappij veranderen," zegt directeur Paulus Jansen. "Je bent gebonden aan één aanbieder. In onze ogen zouden de warmtetarieven daarom 10 procent lager moeten zijn dan die van gas. Landelijk kan dat niet worden vastgesteld, dus we adviseren onze leden om dat lokaal af te dwingen als er afspraken worden gemaakt met een warmtebedrijf.”

Alle Nederlandse gemeenten moeten in 2021 een plan hebben uitgestippeld hoe ze tot 2050 wijken gaan afkoppelen van het gas. Dat kan zijn door wijken aan te sluiten op warmtenetten - vooral in stedelijke gebieden met grote woonblokken kan dat - of door huizen maximaal te isoleren zodat ze te verwarmen zijn met elektrische warmtepompen. Het uiteindelijke doel van het kabinet, Nederland aardgasvrij in 2050, is ingegeven door het Klimaatakkoord. In dat jaar moet Nederland CO2-neutraal zijn.

Het verduurzamen van woningen is daarin een belangrijke factor, maar daar zijn inmiddels de nodige kanttekeningen bij te maken. Zo valt het kostenplaatje per woning hoger uit dan het PBL berekende. Het stoken van biomassa stuit op steeds meer bezwaren. Volgens de Nederlandse netbeheerders kán Nederland dan ook helemaal niet van het gas af.
Dit artikel afdrukken