Het verduurzamen van huizen gaat "fors meer geld kosten" dan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorig jaar berekende. Huiseigenaren en woningcorporaties moeten tot wel 50% meer kosten maken dan geraamd, zegt koepelorganisatie Aedes van de woningcorporaties in het Algemeen Dagblad. Klimaattafelleider Ed Nijpels benadrukte in het verleden dat de cijfers van het PBL autoriteit moest worden toegekend.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningcorporaties het voortouw nemen bij het verduurzamen van zo'n 1,5 miljoen huizen. Dat houdt in deze beter isoleren en 'van het gas' af halen. Aedes trok vorig jaar al aan de bel dat de kosten van de vergroening te rooskleurig waren ingeschat. Het PBL geeft dat vandaag ook toe; er is geen rekening gehouden met de extra kosten die aannemers in rekening brengen voor winst en risico en de stijgende kosten voor architecten, constructeurs en installatieadviseurs. Ook is het rentepercentage aan corporaties voor verduurzaming te laag ingeschat en zijn de daadwerkelijke bouwkosten vorig jaar flink toegenomen. Het gaat daarbij om 'forse posten', zegt PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst.

Maar zo heet als Aedes de soep opdient, wordt hij niet gegeten. Het PBL heeft de 'nationale kosten berekend', het bedrag dat de Nederlandse samenleving als geheel kwijt is aan de verduurzaming. "Dat is dus niet wat de huiseigenaren gaan betalen. Die kosten worden door elkaar gehaald." Wat het Klimaatakkoord voor woningeigenaren echt gaat betekenen, is het PBL nog aan het berekenen.
AD - Forse rekenfout in klimaatplan: hogere kosten voor huiseigenaren
Reageer
  • Deel
Druk af