In gesprek met het FD zegt Van Dam: "Het buitenland heeft meer interesse in onze kennis en technologie dan in onze primaire producten". Samen met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stuurt hij vandaag de Kamerbrief 'Toekomstbestendige Agrofood Export' naar de Tweede Kamer. Daarin verlegt hij de focus van 'bulkproducten die niet duurzaam geproduceerd zijn' naar agrarische technologie. "Producten die afbreuk doen aan het imago van Nederland, zoals de plofkip, gaan we niet meer in de etalage zetten", aldus Van Dam.

Producten die afbreuk doen aan het imago van Nederland, zoals de plofkip, gaan we niet meer in de etalage zetten, aldus Van Dam
Nederland exporteerde vorig jaar voor €90 miljard aan agrarische producten, ofwel 21% van de totale Nederlandse goederenexport. Omdat de Nederlandse agrarische sector zo sterk op het buitenland is gericht - we eten en verbruiken zelf maar een fractie van wat we produceren - is de sector kwetsbaar, aldus EZ. De huidige boerencrisis laat dat maar al te duidelijk zien.

Producten met meerwaarde
Van Dam wil daarom inzetten op de export van producten met meerwaarde, zoals "kwaliteitsgroente, zaden, tuinbouwkassen en melkrobotten". Van Dam: "De grote wereldwijde uitdagingen om genoeg eten te produceren op een duurzame manier, bieden kansen voor Nederland. We kunnen niet de groeiende wereldbevolking bevoorraden met onze tomaten – maar bijvoorbeeld wel met tomatenzaad en innovatieve kassen, die speciaal voor lokale omstandigheden ontwikkeld zijn. Ik wil exporteurs sterker ondersteunen om nog meer dan voorheen in te spelen op de veranderende markt. Concurrentie op prijs en volumes alleen is geen recept voor duurzame groei. De transitie in de Nederlandse agro-foodsector naar verduurzaming, meer kwaliteit en meer innovatie kunnen we goed vertalen naar onze export".

We kunnen niet de groeiende wereldbevolking bevoorraden met onze tomaten – maar bijvoorbeeld wel met tomatenzaad en innovatieve kassen, die speciaal voor lokale omstandigheden ontwikkeld zijn
'Made in Holland'
Van Dam wil daarom de technologie en kennis voorrang geven in de internationale promotie. Hij gaat "de ambassades instrueren hun inzet meer te richten op de export van kennis, technologie en kwaliteitsproducten. Er komt geen uitbreiding van het aantal consuls of landbouwraden, wel soms een verschuiving", schrijft het FD. Bovendien zullen bij de samenstelling van handelsmissies "jonge innovatieve bedrijven en startups speciale aandacht krijgen". Last but not least, wil Van Dam duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten sterker positioneren op de wereldmarkt. Daarvoor ontwikkelt hij samen met de sector kwaliteitslabels, "waarmee ‘Made in Holland’, komt te staan voor betaalbare, hoogwaardige producten".

Mischien was het de ironie die gisteren EU-landbouwcommissaris Phil Hogan in Nederland overgeproduceerd varkensvlees nog liet uitzwaaien vanaf de Rotterdamse kade. Deze beelden van containerexporten met bulk behoren weldra tot het verleden als het aan de regering ligt.

Dit artikel afdrukken