Rabobank maakt over de eerste helft van dit jaar netto €924 miljoen winst, een daling van 39% ten opzichte van 2015. Dat is het gevolg van de kosten van de reorganisatie waar het bedrijf voor staat (de bank wil ook 12.000 van de 47.000 banen schrappen) en de voorziening die de bank moet treffen om schadevergoedingen te kunnen betalen aan MKB-ondernemers die met renteswaps opgezadeld zitten.

Liever grote infrastructurele projecten
De bankier en voormalig McKinsey-topman Draijer had kritiek op de Centrale Banken van Europa die inflatie proberen aan te wakkeren, maar de economie beter via grootschalige infrastructurele investeringen door de overheid zouden kunnen aanjagen. Daarover schrijft het FD uitgebreid.

Rabobank heeft veel geld heeft uitstaan in de noodlijdende Nederlandse melkveehouderij die door de lage melkprijzen - als gevolg van mede door Nederlandse boeren en melkfabrieken aangejaagde overproductie - onvoldoende verdient om zijn rente en aflossingen te kunnen betalen. Daarnaast zit de bank vol met mogelijk niet meer af te lossen kredieten aan de tuinbouw en varkenshouders. Daarom was één van de spannende vragen of de bank voor de melkcrisis reserveert. De bank heeft een aandeel in de Nederlandse agrarische sector van 85% in de vorm van €27,8 miljard uitstaand krediet.

Bij eventuele uitponding van kredieten is er dus genoeg terug te halen bij de boer, denkt de bank
'Groen' in plaats van kostprijsgedreven
Draijer gaf een duidelijk antwoord: neen, want het eigen vermogen van het merendeel van de melkveehoudende boeren is meer dan op orde. Bij eventuele niet te vermijden uitponding van kredieten is er dus genoeg geld terug te halen bij de boer, denkt de bank. Draijer bevestigde wel de woorden van zijn hoofd agrifinancieringen Ruud Huirne: na het de facto onverantwoorde mestbeleid van de koeienboeren, moet er een herstructureringsplan komen voor de melkveehouderij waar de melkboeren een stem in krijgen, maar dat samen met de bank en het ministerie van EZ moet worden uitgevoerd. Een en ander naar het model van de aanpak die de bank ook heeft gekozen voor de tuinbouw en de varkenshouderij. Volgens de visie van Draijer moet worden ingezet op "groene producten". Eerder sprak de bank al van zogenoemde marktgerichte concepten. De Nederlandse boer werkt in overgrote mate kostprijsgedreven.
Voor de tuinbouw zou een soort FrieslandCampina of Vion moeten worden gecreëerd zei eerder deze week een topman uit de kasteelt.
Dit artikel afdrukken