Dat kondigde Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van Rabobank Nederland, woensdag aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Rabobank is in gesprek met de Council of Europe Development Bank (CEB, de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa), "om de voorwaarden voor ‘groene financiering’ aangepast te krijgen," schrijft Boerderij. "CEB wil in principe geen geld geven voor herfinanciering van bestaande bedrijven”, aldus Rüter. Een lager rentetarief zou als 'staatssteun' te interpreteren zijn. Maar als boeren in biodiversiteit investeren "kun je dat ook zien als een nieuw bedrijf dat op dezelfde plek gaat ondernemen.”

In afwachting van een besluit door de CEB start Rabobank een pilot met 50 melkveehouders, in samenwerking met de provincie Drenthe en FrieslandCampina.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel streeft er naar grondeigenaren te bewegen stappen te zetten die tot biodiversiteitsherstel leiden op en ín hun grond. De kosten hiervoor zouden door een 'stapeling' van maatregelen op te brengen zijn. Rentekorting is dan één mogelijk bouwsteentje, naast bijvoorbeeld heffingskorting op minder vervuild water en productprijzen die de maatschappelijke waardering voor biodiversiteitsherstel tot uiting brengen. Want, schrijft Boerderij: "Er is een markt voor duurzame en klimaatvriendelijke producten." Als dat zo is, is de vraag waarom ze niettemin subsidie nodig hebben.
Dit artikel afdrukken