Onderzoekers van de WUR hebben een literatuurstudie uitgebracht naar hoe ziekteverwekkende bacteriën vanuit de dierhouderij (zoals E.coli, Salmonella) hun weg vinden naar mensen. Dat blijkt opvallend vaak en goed samen te gaan met de consumptie van verse groenten.

Startpunt van de literatuurstudie waren de bijna 200 onderzoeken naar de achtergronden en oorzaken van de EHEC-crisis van 2011. 'Hieruit blijkt dat sommige ziekteverwekkende bacteriën zich voor langere tijd kunnen vestigen in of op de plant. Dat leidt tot een groter risico op overdracht naar de mens'. De ziekmakers ('humaan pathogenen') blijken zich zelfs aan te kunnen passen zonder dat zij hun ziekmakende eigenschappen verliezen. Dat zou kunnen komen doordat ze genen overnemen van andere micro-organismen 'die van nature rondom voorkomen in de bodem, in mest of in irrigatiewater', meldt het persbericht van de WUR.

Nu blijkt dat de ziekteverwekkers langer dan gedacht op planten kunnen overleven, moet de 'klassieke route' van besmetting van vlees, eieren of zuivelproducten naar de mens uitgebreid worden met planten en plantaardige producten, suggereren de onderzoekers. De nu verkregen kennis kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe detectiesystemen en een verbeterde inschatting van risico's. Daarmee kan tijdens een nieuwe uitbraak betere informatie worden verstrekt aan consumenten.
Dit artikel afdrukken