Finse onderzoekers namen in 1998 een vragenlijst af bij 451 zwangere vrouwen over hun dropconsumptie. Ze berekenden hoeveel van de stof glycyrrhizine de aanstaande moeders per week binnenkregen. Tussen 2009 en 2011 onderzochten ze hun inmiddels pubers geworden kinderen.

Invloed op ontwikkeling kind
De moeders werden ingedeeld in groepen die niet of nauwelijks drop aten (<249 mg glycyrrhizine per week) en moeders die veel drop (≥500 mg glycyrrhizine per week) aten. 327 moeders vielen in de eerste groep, 51 moeders in de tweede groep.

De vragenlijsten van de moeders en de testen bij het kind lieten een relatie zien tussen de hoeveelheid glycyrrhizine en de ontwikkeling van het kind. Bij de vrouwen die de meeste drop aten, hadden de kinderen op 13-jarige leeftijd een IQ van gemiddeld 7 punten lager en een 3x grotere kans op ADHD dan van moeders in de groep met de laagste consumptie. Meisjes van moeders die veel drop aten kwamen eerder in de puberteit, waren ruim 3 cm langer, 8 kilo zwaarder en hadden een hoger BMI, dan meisjes die aan minder glycyrrhizine waren blootgesteld.

Kan dat kloppen?

Ik vroeg het internist-endocrinologist Michiel Kerstens van het UMCG. "Deze effecten waren nog niet bekend en we moeten erg voorzichtig zijn met de interpretatie ervan, maar vanuit pathofysiologische modellen en aanwijzingen uit dieronderzoek is het heel plausibel dat deze effecten kunnen optreden. Normaal gesproken wordt het stresshormoon cortisol inactief gemaakt voordat het bij de foetus kan komen. Bij een teveel aan glycyrrhizine wordt cortisol niet meer inactief gemaakt, en komt de foetus dus in aanraking met de cortisol”, vertelt Kerstens. “De onderzoekers hebben het grondig aangepakt; ze hebben dierproeven gedaan, in laboratoria placenta’s onderzocht en nu bij mensen gekeken. Het is een puzzel met verschillende stukjes informatie.”

Relevant, maar niet direct reden tot zorg
De resultaten zijn zeker relevant voor Nederland. Nederland is met een dropconsumptie van zo’n 32 miljoen kilo per jaar - 2 kilo per persoon per jaar - een van de grootste droplanden ter wereld. In Finland ligt de consumptie per persoon iets lager met 1 kilo per jaar.

Om aan die 500 miligram glycyrrhizine per week te komen, is het afhankelijk van de dropsoort hoe veel iemand ervan moet eten. Bij drop van Klene komt het overeen met ruim 330 gram muntdrop, 170 gram suikervrije Zoete Zonnetjes of 250 gram Honingbijtjes. Dit is al veruit meer dan de 2-3 dropjes per dag die het Voedingscentrum noemt als richtlijn tijdens de zwangerschap.

Glycyrrhizine heeft een bloeddrukverhogend effect. Bij dergelijke hoeveelheden drop zal bij een deel van de mensen de bloeddruk dusdanig hoog worden dat ze geen 500 mg glycyrrhizine per week binnen kunnen krijgen, maar er zijn grote verschillen tussen mensen. Een ander deel van de mensen zal er een veel minder sterke reactie in bloeddruk hebben. “Deze mogelijke invloed op de ontwikkeling van het kind is een extra argument om voorzichtig te zijn met het eten van drop als je zwanger bent”, concludeert Kerstens.
Dit artikel afdrukken