Samen met verschillende professionals, ouders en verzorgers is TNO een groot project gestart om de eerste 1.000 dagen zo optimaal mogelijk te maken. In de periode van de conceptie tot de tweede verjaardag van het kind zijn bijna alle systemen in het lichaam constant aan het ontwikkelen. Het lichaam van het kind wordt getraind om op interne en externe stimuli te reageren.

TNO ontwikkelt interventies om problemen vroegtijdig op te sporen en eventueel in te grijpen, zodat ingrijpender zorg later in het leven kan worden voorkomen. TNO presenteert morgen de huidige stand van zaken in dit project. Hier alvast een voorproefje.

Het belang van vroege interventies
In het rapport beschrijft TNO dat uit onderzoeken blijkt dat investeringen in de eerste 1.000 dagen beter renderen dan latere interventies. Toch laten we deze kans nog grotendeels lopen. Daar zorgt een aantal factoren voor. De interventies vergen een goede samenwerking tussen verschillende sectoren en disciplines die normaal gesproken geen samenwerkingsverband hebben. Het is bovendien moeilijk om de opbrengst van preventie precies en overtuigend in kaart te brengen. Onvoldoende organisatiekracht en onvoldoende kwantitatief inzicht maakt dat zorgverleners, andere (financierende) partijen en beleidsmakers nog te weinig overtuigd van het nut en de noodzaak van vroege interventies.

Voeding en microbioom
Een van de belangrijkste bouwstenen van de gezondheid van een kind is voeding. Gezonde voeding tijdens de zwangerschap en in de eerste twee jaar zijn nodig voor de ontwikkeling van de hersenen, gezonde groei en het vormen van een sterk immuunsysteem. Het voorzien van goede nutriënten heeft niet alleen een directe invloed op de ontwikkeling, maar ook op het microbioom. Borstvoeding voorziet niet alleen in de juiste nutriënten voor de ontwikkeling, maar speelt ook een belangrijke rol in de opbouw van het microbioom. Ook de andere, inmiddels bekende, factoren als een natuurlijke bevalling en zo min mogelijk antibioticagebruik dragen bij aan een gezond microbioom en daarmee aan een gezonde ontwikkeling. Niet alleen het microbioom in de darmen speelt een rol. Een van de uitkomsten van onderzoek van TNO is dat het microbioom in de neus bij kinderen van 4-6 weken oud de gezondheid van de luchtwegen tot 2-jarige leeftijd voorspelt.

Emotionele en sociale ontwikkeling
In een paar maanden groeit het brein uit van een paar cellen tot een zeer complex systeem. De ontwikkeling van de hersenen heeft een levenslange invloed op mentale en emotionele gezondheid. Niet alleen de aanleg van het brein is hierbij van belang, maar ook de vroege ervaringen. Stress bij de moeder tijdens de zwangerschap kan sociale en emotionele problemen bij het kind met zich meebrengen. Een gezonde hechting aan de ouders of verzorgers is een sterke voorspeller voor sociaal en emotioneel welzijn op latere leeftijd; kinderen die veilig gehecht zijn, functioneren autonoom en hebben vertrouwen in hun sociale en probleemoplossende vaardigheden.

Verschuiving in de zorg, mogelijkheid voor Big Data?
Steeds meer bewijs voor de grote invloed van de eerste 1.000 dagen noopt tot de aanpassing van de zorg voor zwangeren en baby’s. Nog beter zou het zijn om mensen al vóór de zwangerschap te kunnen bereiken. Een individuele benadering die tijdig mogelijke problemen signaleert is hiervoor nodig. Nieuwe technieken, zoals wearables, kunnen continu lichaamsfuncties meten. Een analyse van die data kan leiden tot persoonsgerichte aanbevelingen in een vroeg stadium, het liefst nog voordat problemen ontstaan. De mogelijkheden hiervoor zijn groot, maar om dergelijke systemen te kunnen ontwikkelen, is er eerst meer ervaring nodig om te zien wat voorspellende modellen in de praktijk opleveren.

Nieuwe interventies opgestart door TNO
Naar aanleiding van de onderzoeken, test TNO nu de effectiviteit van een aantal interventies. Zo is het project Centering Pregnancy gestart als nieuwe vorm van verloskundige zorg. Hierbij vinden niet alleen de standaardcontroles plaats, maar gaat het ook over andere dingen waar ouders mee te maken krijgen zoals keuzes op het gebied van leefstijl, voeding, slaapgebrek en andere voorbereidingen op het ouderschap. Centering Parenting is hier het vervolg op als het kind eenmaal geboren is.

TNO heeft ook de app iGrow ontwikkeld, waarmee ouders zelf de groei van hun kind in de gaten kunnen houden. Ook is er een nieuw instrument voor verloskundigen om sneller in kaart te kunnen brengen of er problemen spelen waar hulp bij nodig kan zijn en ook is er een digitaal platform in ontwikkeling waarmee zorgverleners eenvoudiger individuele adviezen kunnen geven aan ieder kind dat ze zien. Door nog veel meer van dit soort initiatieven en ontwikkelingen hopen de onderzoekers de kennis van verschillende sectoren en disciplines te kunnen combineren met zorgprofessionals en gebruikers van de zorg, om zo personalized health verder te ontwikkelen.

Dit artikel afdrukken