Op vrijdag 20 november heeft het LNV Consumentenplatform gediscussieerd over het consumentenbeleid voor duurzaam voedsel. Ik wil graag de belangrijkste conclusies delen met de lezers van Foodlog en horen wat dit forum hiervan vindt.

Verduurzamen is een werkwoord! Stap voor stap werken aan verduurzaming van de voedselproductie en consumptie. De markt zal het echter niet alleen doen. Een van de leden van het platform zei: 'De consument is de mug en de productieketen een olifant'. Het platform concludeerde dat de overheid daarom richting moet geven en kiezen. Zij moet zorgen voor een eenduidige definitie van duurzaam voedsel, hierbij zullen keuzes gemaakt moeten worden. Deze definitie dient zowel in de keten als richting consument te worden uitgedragen. Consumenten hebben behoefte aan een soort ‘duurzaamheidsboodschappenlijstje’, want ze weten niet meer wanneer ze het goed doen. De overheid kan zich niet beperken tot het verleiden van duurzamer gedrag bij consumenten, dat zal te weinig effect hebben. En hier ligt ook een rol voor het bedrijfsleven, die zal moeten komen met aantrekkelijke producten die verleiden tot een duurzamere consumptie.
De overheid moet werken aan systeemverandering in de landbouw en aan het verduurzamen van ketens op Europees niveau. Door duidelijke kaders te stellen wordt beleid effectiever en is het voor consumenten mogelijk bewuste keuzes te maken.

Het platform signaleerde verder een gebrek aan warenkennis bij de Nederlandse consument; consumenten weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt. Daarom adviseert het LNV Consumentenplatform de overheid actiever en prominenter dan nu informatie aan te bieden. Door de communicatie duidelijker en persoonlijker te maken. 'Zet een rolmodel in', 'Zorg dat duurzaamheid meer fun wordt' en 'Maak een voedselwijzer'. Men vindt het belangrijk inzicht te krijgen hoe supermarkten hun prijzen bepalen. Nu kunnen, om verschillende redenen, niet altijd reële prijzen worden gehanteerd. Dit kan leiden tot verwarring in de markt en bij consumenten en staat daarmee duurzaam consumeren in de weg. Ook ziet het platform een rol weggelegd voor de overheid als het gaat om misleiding van consumenten te voorkomen. Het platform vindt duurzaam voedsel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de keten, nu is het belangrijk dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor duidelijkheid.

Marijke Vos is voorzitter van het LNV Consumentenplatform
Dit artikel afdrukken