De Italiaanse krant Corriera della sera meldde op 28 april de resultaten van een nog te verschijnen studie van het Milanese Instituut voor Internationale Politieke Studies (ISPI).

Het rapport baseert zich op de oversterfte-cijfers van het CBS en vergelijkbare instituten in het buitenland.

Het vergelijkt in de betreffende landen de gemiddelde sterfte in de jaren 2015-2019 met de sterfte in de overeenkomstige dagen van hun 32 daagse Corona-piek-periode.

Die vergelijking laat een beeld zien dat de verhouding tussen de officieel gerapporteerde covid-19 doden laat zien en de onderschatting daarvan zoals die naar voren komt uit de totale sterftecijfers. De krant maakte de hieronder overgenomen grafiek van de feitelijk vastgestelde cijfers van de oversterfte door de CBS-achtige instituten die zich baseren op alle sterftemeldingen ('morti in più'), de officieel gerapporteerde Covid-19 doden ('decessi Covid-19 ufficiali') en de onderschatting ('sottostima').

oversterfte corona
(figuur 2 uit het artikel 'Morti Covid, tutte le bugie in Europa. Ecco i dati reali', Corriere della Sera


Op basis van die grafiek, rekende de krant de onderschatting van het aantal doden per land uit voor de landen waarvan de gegevens bekend waren. Daaruit blijken grote verschillen. De hoogste oversterfte hebben Nederland (104%) en het Verenigd Koninkrijk (93%); vervolgens komen Frankrijk (41%), Italië (36%), Spanje (35%), Zweden (35%) en Zwitserland (34%). De laatste twee zitten wellicht in de voor hen gebruikte periode (20 mrt-12 april) nog relatief vroeg in de piek.

Uiteraard betreffen deze cijfers alle en dus ook andere sterfteoorzaken, maar daarover zijn in deze periodes geen bijzonderheden gemeld.

De ISPI-rapporteur Villa maakte ook een overzicht van de volgens hem reële incidentie (het totale aantal doden per miljoen inwoners); hierbij ontlopen de landen elkaar minder. Spanje voert de lijst aan met 663, Nederland en Verenigd Koninkrijk zitten met 524 en 554 in de hogere middenmoot; Frankrijk telde er 482. Ook hier sluiten Zweden en Zwitserland de hekken met 295, respectievelijk 246.

Of deze geconstateerde verschillen tussen landen blijven, of dat ze een gevolg zijn van een momentopname, is nu lastig te zeggen. Pas als de epidemie (if ever) uitgeraasd is, zullen we de definitieve tol aan doden kunnen vaststellen. Dat geldt ook voor de blijvende gezondheidsschade aan o.a. de longen, de gevolgen van uitgestelde andere behandelingen en de schade in sociaal-economische zin.

Foodlog maakte al eerder melding van Euromomo. Wie op de link klikt en naar beneden scrollt, ziet een animatie van de kaart van Europa. Daarop is duidelijk te zien, hoe van 2015 tot heden de achtereenvolgende jaarwisselingen (griep) en de zomers (hitte) de landen met hun bovennormale sterfte-index inkleuren. Na de laatste jaarwisseling met een milde piek, gooit Corona er een flinke schep achteraan. De eerdere vermelding ging in op de uitzonderingspositie van België; het land lijkt onderschatting van Coronadoden juist doelbewust te willen bestrijden door ook de zonder test, maar aan de hand van hun symptomen vastgestelde Covid-19 doden in verzorgingshuizen nadrukkelijk officieel te registreren. Euromomo werkt met de RIVM cijfers. Ook in het ISPI-rapport is België een geval apart.
Dit artikel afdrukken