Huibert de Leede is één van de drie initiatiefnemers van het stadslandbouwbedrijf met restaurant Eten Uit Je Eigen Stad in Rotterdam. Zijn bedrijf begon op een braakliggend rangeerterrein.

Thans staat het in de belangstelling van de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Almere en Amersfoort alsmede van de NS die soortgelijke stadslandbouwbedrijven willen ontwikkelen. Ze hebben gronden waar ze door de klad in de vastgoedsector geen emplooi voor hebben en die toch rendabel gemaakt moeten worden. Dat schrijft de Volkskrant.

Eten Uit Je Eigen Stad wil boer en burger verbinden en doet dat door eigen productie en die van boeren uit de buurt op een erf in de stad te verkopen. Dat lukt mede om redenen die met vastgoedcrisis te maken hebben. Onderwijl duurt de crisis in de Nederlandse land- en tuinbouwsector onverminderd voort. Het verbinden van boer en burger verandert daar niets aan vanwege de grote afhankelijkheid van de Nederlandse agrisector van de export.
Dit artikel afdrukken