Naar aanleiding van de Zembla-uitzending van gisteren over 'asbestbrood' komt de NVWA vandaag met een verklaring. De NVWA heeft in juli 2013, naar aanleiding van een incidentmelding van de milieudienst Haarlemmermeer, contact opgenomen met Bakkersland. "Het bedrijf heeft aangegeven dat al het brood dat in de ovens gebakken was uit voorzorg was teruggehaald uit de distributiecentra. Omdat het hier ging om een voorzorgsmaatregel en omdat al het brood was teruggehaald was het bedrijf niet verplicht consumenten hierover te informeren".

De NVWA voegt daar aan toe dat het niet aannemelijk is dat consumenten brood met asbest hebben gegeten. Het eten van brood met asbest is niet of nauwelijks gevaarlijk, stelt het Bureau risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA, op basis van onderzoeksgegevens van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het inademen van asbestdeeltjes levert wel substantiële risico's op voor de volksgezondheid.

De NVWA meldt tevens dat het samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de Inspectie SWZ op donderdag 9 januari een extra inspectie heeft uitgevoerd bij Bakkersland om er op toe te zien "dat het bedrijf alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt om te voorkomen dat er een risico optreedt voor consumenten".
Dit artikel afdrukken