De Global Burden of Disease Study (GBD) 2013 verzamelde en analyseerde gegevens over 's werelds ziektelast uit 35.620 gegevensbronnen uit 188 landen over de periode 1990-2013. Dat bericht Science Daily.

Bewegingsapparaat en mentale gezondheid
Iets meer dan de helft van alle gezondheidsklachten heeft te maken met aandoeningen aan ons bewegingsapparaat (rugpijn, nekpijn en artritis) of mentale problemen (depressie, angst, drugs- en alcoholverslaving).

Van de tachtigplussers in ontwikkelde landen heeft slechts 0,03 % geen gezondheidsproblemen
Van de tachtigplussers in ontwikkelde landen heeft slechts 0,03 % geen gezondheidsproblemen. Het aantal personen dat met meer dan 10 aandoeningen kampt is tussen 1990 en 2013 gestegen met 52%.

Acht aandoeningen die tot gezondheidsverlies leiden treffen ieder meer dan 10% van de wereldbevolking: tandbederf (2,4 miljard mensen), bloeddrukgerelateerde hoofdpijn (1,6 miljard), bloedarmoede door ijzergebrek (1,2 miljard), G6PD-deficiëntie (1,18 miljard), ouderdomsdoofheid (1,23 miljard), genitale herpes (1,12 miljard), migraine (850 miljoen) en ascariasis (worm) (800 miljoen).

Diabetes neemt toe, maar mensen gaan er niet dood aan
Een belangrijke trend is dat de invaliditeitscijfers veel langzamer dalen dan de sterftecijfers. Zo is het aantal mensen met suikerziekte de afgelopen 23 jaar met 43% gestegen. Het aantal overlijdensgevallen als gevolg van diabetes steeg ‘slechts’ met 9%. Het gezondheidsverlies als gevolg van diabetes steeg echter veel harder: met 136%. "Het feit dat de sterfte sneller afneemt dan niet-dodelijke ziekten en letsel is een verder bewijs voor hoe belangrijk het is aandacht te besteden aan het toenemende gezondheidsverlies dat gepaard gaat met deze belangrijkste oorzaken van invaliditeit, en niet alleen maar te focussen op het terugdringen van de mortaliteit", zegt Theo Vos, hoofdauteur, Universiteit van Washington, in ScienceDaily.

We blijken dus langer te leven met een ziekte waar we niet dood van gaan
We leven langer, maar niet gezonder
Wereldwijd steeg het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY's: disability-adjusted life years) wegens ziekte en invaliditeit (dus niet overlijden) van 21% in 1990 tot 31% in 2013. Het aantal jaren waarin we kampen met een verslechterende gezondheid nam met 43% toe. We blijken dus langer te leven met een ziekte waar we niet dood van gaan.

Volgens de onderzoekers houdt de verslechterende gezondheid van de wereldbevolking verband met de toegenomen levensverwachting. Ouderdom komt, letterlijk, met gebreken. Ze waarschuwen voor een verdere stijging van de ziektelast in de komende decennia. Chronische ziekten met een niet-fatale afloop gaan de totale ziektelast domineren. Momenteel ligt de focus in de zorg vooral op het bestrijden van doodsoorzaken, niet op het bestrijden van beperkingen. “We moeten ook aandacht besteden aan de toename van ziekten en hoe we deze behandelen zodat de kwaliteit van leven hoog blijft”, zegt onderzoeker Theo Vos van de universiteit van Washington.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Het onderzoek is gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation.

Fotocredits: ‘Diabetes Test’ Victor
Dit artikel afdrukken