Dat schrijft Schipholwatch in een bericht waarin het 43 van dergelijke afwijzingen toevoegt.

De vergunningsaanvragen zijn afgewezen op grond van de Wet natuurbescherming, die onder meer de maximale neerslag van stikstofverbindingen op beschermde natuurgebieden bepaalt. Voorheen waren dergelijke afwijzingen ongebruikelijk volgens Schipholwatch.

Net als andere industrieën, moeten boeren hun bijdrage leveren aan de bescherming van stikstofgevoelige natuur. Volgens een ingewijde worden de vergunningen geweigerd om stikstofruimte te creëren voor de uitbreiding van Lelystad Airport tot volwaardige luchthub naast Schiphol.

Het vliegveld meende slechts gehouden te zijn aan een meldingsplicht voor zijn activiteiten bij het ministerie van LNV. Dat bleek onjuist nadat de burgergroep SATL-Lelystad had aangetoond dat het vliegveld meer stikstofoxiden zal uitstoten dan het had laten berekenen. Volgens eerdere sommen zou de stikstofuitstoot van een vliegtuig hoog in de atmosfeer oplossen en geen invloed hebben op omliggende natuurgebieden. Er blijkt echter voldoende grond om aan te nemen dat stikstofoxiden ook neerslaan op natuurgebieden rond Lelystad. Het zou onder meer gaan om de Veluwe, Nederlands grootste Natura2000-gebied, dat gelegen is in de provincie Gelderland.

Eerder kocht de provincie Noord-Brabant in stilte boerderijen om de bouw van een logistiek park mogelijk te maken. De andere provincies reageerden sterk afwijzend. Indien inderdaad sprake is van beleid, zouden in dit geval Flevoland en Gelderland zonder democratische besluitvorming stilzwijgend kiezen tegen de toekomst van boerenbedrijven ten faveure van de luchtmobiliteit van Nederland.

Houtje-touwtje overhevelingen en touwtrekken om de claims
Sinds de stikstofwetgeving PAS in mei vorig jaar door de Raad van State werd doorgehaald, komen boeren, bouw, energie en mobiliteit elkaar in Nederland voortdurend juridisch tegen omdat ze allemaal aansprak moeten maken op het gebruik van dezelfde beperkte milieuruimte. Sindsdien zijn kabinet en provincies in een voortdurende crisissituatie op zoek naar houtje-touwtje oplossingen om in ieder geval voorgenomen bouw- en mobiliteitsprojecten niet te hoeven stilleggen.

Ook de koeienvoermaatregel van minister Schouten was zo'n ad hoc oplossing op nationaal niveau. Inmiddels is die omgezet in een varkenssanering, door het activeren van bespaarde stikstof op de balans van de overheid. De overheid vond die stikstofruimte als het ware nog in haar achterzak omdat ze afspraken heeft met boeren om varkensstallen uit de markt te halen en besloot daarover te gaan beschikken om bouwplannen niet te hoeven frustreren. Inmiddels maken de betreffende boeren alsnog aanspraak op de geactiveerde waarde van die milieuruimte, ondanks het feit dat ze al afspraken hadden gemaakt met de overheid om hun bedrijven te staken. Zij claimen dat de milieugebruiksruimte van hun bedrijfstak niet zomaar naar een andere mag worden overgeheveld.

Onderwijl zeggen Gelderse boeren klaar te zijn met de bemoeienis van ecologen met hun bedrijfsvoering rond de Veluwe omdat ze die economisch als zodanig beperkend ervaren dat een reële bedrijfsvoering niet meer mogelijk is.
Dit artikel afdrukken