Cardoso schreef mee aan een recente studie over de achteruitgang van insectenpopulaties en insectensterfte. Door habitatverlies, vervuiling - inclusief schadelijke landbouwpraktijken -, het oprukken van invasieve soorten, klimaatverandering en overexploitatie verdwijnen hele stukken van de complexe puzzel die onze natuurlijke wereld in balans hield. Tegelijkertijd gaat biomassa verloren die nodig is om andere dieren in de voedselketen te voeden, verdwijnen unieke genen en substanties met mogelijk geneeskrachtige werking én 'ecosysteem-functies' zoals bestuiving en afbraak van dode materialen (decompositie) die het systeem aan de gang houden. Zo'n half miljoen planten, dieren en insecten zouden op het punt van uitsterven staan. Omdat ze allemaal een functie vervullen in de natuur, vallen gaten die het systeem ontwrichten.

Tegen het verdwijnen van insecten, het grote rijk van kleine beestjes, kun je iets doen volgens de studie. Burgers, beleidsmakers en politici kunnen als ze dat willen hun gedrag veranderen en anderen helpen dat te doen. Noodzakelijke maatregelen op hoog niveau zijn bijvoorbeeld het beperken van de klimaatverandering, het vrij maken van hoogwaardige en beheersbare gronden voor natuurbehoud en het transformeren van wereldwijde landbouwpraktijken om het naast elkaar bestaan van soorten in een natuurlijke samenhang te bevorderen.

De onderzoekers uit het team dat de studie van Cardoso schreef, stellen een negental - praktische - maatregelen voor om de 'insectenapocalyps' te vermijden. Je kunt er vanaf vandaag al thuis mee beginnen:

1. Vermijd het veelvuldig maaien van de tuin (enkelhoog gras is uitstekend, zegt de Britse ecoloog Jane Memmott in de DailyMail vandaag); laat de natuur groeien en voer de insecten
2. Plant inheemse planten; daar hebben insecten uit jouw omgeving wat aan
3. Vermijd pesticiden; ga over op groene middelen
4. Maak het je makkelijk en laat oude bomen, stronken en dode bladeren lekker liggen; ze zijn de thuisbasis van talloze dieren, insecten en micro-organismen
5. Bouw een insectenhotel met kleine horizontale gaten die nesten voor insecten kunnen bieden
6. Verminder je ecologische voetafdruk door minder te consumeren; daar help je insecten en andere organismen weer mee vooruit
7. Steun en geef je op als vrijwilliger in natuurbeschermingsorganisaties
8. Laat geen levende exoten (dieren of planten) los in het wild die schadelijk kunnen zijn voor inheemse soorten
9. Wees je meer bewust van kleine wezens; kijk altijd naar de kleine kant van het leven.
Dit artikel afdrukken