De uitstoot van die processen veroorzaakt overbemesting en favoriseert de groei van een beperkt aantal plantensoorten. Daardoor worden andere verdrongen en verandert het gehele ecosysteem van flora en macro-, meso- en microfauna. Van bloempje tot rups en van vlinder tot vogel verdwijnen of kunnen niet leven waar beleidsmakers en natuurbeheerders dat willen.

Met beroepsprocedures in het kader van de Natuurbeschermingswet, tegen de emissie en depositie van de N in ammoniak en stikstofoxiden creëert MOB onzekerheid over het recht om al lang bestaande en in de samenleving als normaal beschouwde activiteiten uit te voeren. Vliegvelden en energiecentrales blijken geen of onvoldoende vergunning te hebben die garandeert dat zij de natuur door hun NOx-uitstoot geen schade berokkenen

Interessant genoeg is er van die uitstoot op grote hoogte niets te merken van de NOx-concentraties die op grondniveau worden gemeten en waaruit de stikstofdepositie afkomstig moet zijn. Waar het dan wel blijft, is nog onduidelijk. Uit de metingen is feitelijk alleen te constateren dat de atmosferische concentratie van NOx sterk afhangt van de lokale verkeersdichtheid.

Op dit moment haalt MOBs kortgeding tegen de Formule 1 Grand Prix (de eerste sinds 1985) op het circuit van Zandvoort de voorpagina's; de kortgedingrechter doet naar verwachting dinsdag 31 augustus uitspraak. Ook al vinden de inwoners van Zandvoort het onzin omdat ze graag weer even het centrum van de wereld willen zijn, MOB doet daarmee goed werk want auto's stoten hoeveelheden stikstof uit die de natuur volgens de wet schaden.

Toch is het peanuts wat rondscheurende bolides in een weekend aan NOx produceren als je hun uitstoot vergelijkt met het wegverkeer.

Na het amusante voorafje op het F1-circuit van Zandvoort is het tijd voor serieus werk
Iedereen kent het Naardermeer, één van de boegbeelden van Natuurmonumenten, tussen het Gooi en Amsterdam. Pal tegen het waterrijke natuurgebied aan ligt de A1, waar per week (pré-covid) zo´n 800.000 voertuigen het kwetsbare Natura2000 gebied Naardermeer passeren. Dat zijn er 40.000.000 (40 miljoen) per jaar. Een agrarisch bedrijf net ten noorden van de A1 en ter hoogte van het natuurgebied kreeg geen vergunning om 20 extra koeien te houden vanwege de toename van de ammoniakdepositie.

Waar is de Natuurbeschermingswetvergunning voor het deel van de A1 wat langs het Naardermeer loopt? Of voor de A28 langs het kwetsbare Natura2000 gebied Dwingelderveld, waar weliswaar maar 15.000.000 voertuigen per jaar langskomen, maar u voelt al aan dat het consequenties moet hebben. Met de cijfers van de snelwegen dwars door de Veluwe zal ik u verder niet vermoeien.

Na Zandvoort moet MOB dan ook serieus aan het werk. Het is tijd om Rijkswaterstaat, automobilisten en vrachtverkeer het recht op het gebruik van de aangelegde en voortdurend aangepaste snelwegen bij natuurgebieden te betwisten. Het gaat nog heel lang duren voor daar alleen nog elektrisch wordt gereden. Daar mogen we niet op wachten. Na het amusante voorafje op het F1-circuit van Zandvoort is het tijd voor serieus werk. MOB, pik niet alleen de showcases eruit maar pak de echt grote vervuilers aan die de Nederlandse natuur verstikken!
Dit artikel afdrukken