Het nieuwe Kabinet Rutte III heeft een belangrijke stap gezet. Met een minister voor Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio kent de nieuwe regeringsploeg een van de belangrijkste economische sectoren van ons land het gewicht toe dat het verdient.

De landbouw is een economische sector van formaat, maar gelijktijdig heeft de manier waarop wij ons voedsel produceren nog nooit zo ter discussie gestaan. Mag vegetarisch spek wel spek heten? Gaat de controle op ons eten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wel goed? En wat te denken van de stalbranden die aanleiding geven voor discussie over veehouderij.

Consumenten worden steeds kritischer en vragen om eten waarvan ze weten hoe en waar het gemaakt wordt en dat veilig is. De monitor Duurzaam Voedsel van het ministerie van Economische Zaken laat zien dat de aankoop van duurzame voeding opnieuw is gestegen, een trend die al jaren doorzet.

In Overijssel kijken we naar de hele voedselketen. De verantwoordelijkheid voor een duurzaam voedselsysteem ligt bij alle schakels, van grond tot mond
Omslag
De agro- en foodsector zelf weet dat er een omslag gemaakt moet worden naar een duurzame manier van produceren en timmert hard aan de weg. Bijna iedere zuivelcoöperatie heeft inmiddels een duurzaamheidsprogramma. Van Rouveen Gewoon Duurzaam tot Foqus planet van FrieslandCampina, allemaal stimuleren ze de boer tot duurzame bedrijfsvoering.

Vergeten
De nieuwe minister gaat dus over landbouw, voedselkwaliteit en regio, maar de andere partijen in de keten, leveranciers, retailers en consumenten, lijken ondanks die portefeuilleomschrijving toch vergeten te worden. Het valt namelijk op dat het belang van de ketenaanpak in het regeerakkoord niet wordt benoemd. Het gaat over de verduurzaming van de landbouw, en met name over de veehouderij. Het eindproduct, ons voedsel, is te vinden op een andere plek in het regeerakkoord namelijk onder het topsectorenbeleid, onderdeel agro en food.

In Overijssel kijken we naar de hele voedselketen. De verantwoordelijkheid voor een duurzaam voedselsysteem ligt bij alle schakels, van grond tot mond. Ondernemers, overwegend gezinsbedrijven, en hun omgeving zitten midden in de omslag naar een andere manier van produceren. Ze hebben behoefte aan een overheid die dicht bij hen staat en snel kan schakelen. Overijssel pakt die rol al met een innovatieprogramma voor de hele keten. En dat is niet voor niets: de agro- en foodsector is belangrijk voor onze provincie: het omvat 10 procent van onze economie, is goed voor 15 procent van de totale werkgelegenheid, 70 procent grondgebruik is agrarisch en 100 procent van de inwoners van Overijssel is consument.

Minister Schouten: maak de titel van uw departement waar en kom met een meerjarige transitie-aanpak voor de hele voedselketen die de regionale aanpak ondersteunt
De provincie investeert daarom in de landbouw- en voedseltransitie. Gezondheid, natuur, bodem, groene eiwitten en korte voedselketens zijn centrale vraagstukken in die investeringsagenda.

In het programma 'Land van waarde' maken we natuur en landschap waardevol voor boer en samenleving. De Stadslanderijen Zwolle verbindt boeren en stedelingen door middel van landschap én lekker eten. Met The protein Cluster hebben we een internationaal centrum voor ondernemers die plantaardige vleesvervangers ontwikkelen. Daarin wordt samengewerkt van akkerbouwer tot voedselproducent.

Het Platform Natuurlijke Veehouderij ontwikkelt nationaal en internationaal systemen voor antibioticavrije veehouderij. Het zijn enkele voorbeelden, maar met zulke initiatieven maken we vanuit de regio het verschil.

Grote en kleine initiatieven uit Overijssel staan - terecht - goed genoteerd in de food100, het landelijk netwerk van voedselverbeteraars. Daar zijn we trots op.

De food100 laat zien dat Overijssel een interessante proeftuin is voor vraagstukken in het voedselsysteem. De rode draad in al die initiatieven is het ontwikkelen van duurzame voedselketens waarin alle schakels een eerlijke boterham kunnen verdienen. Het gaat niet om zo efficiënt mogelijk steeds meer produceren. De ontwikkeling van het 'wroetvarken', de keten van voerproducent tot boer en slager is een heel mooi voorbeeld daarvan.

Het nieuwe kabinet wil de internationale positie van de Nederlandse agro-foodsector behouden en is overtuigd van de bijdrage die de sector levert aan een duurzame voedselvoorziening.
Die overtuiging biedt kansen. Minister Schouten: maak de titel van uw departement waar en kom met een meerjarige transitie-aanpak voor de hele voedselketen die de regionale aanpak ondersteunt.
Overijssel, de voedselproeftuin van Nederland, is van harte uw partner om die plannen te ontwikkelen.
De provincie Overijssel kijkt naar de hele voedselketen. De nieuwe minister voor Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio kan daarvan leren.
Minister Schouten: maak titel van uw departement waar en kom met een aanpak voor de hele voedselketen
De agro- en foodsector weet dat er een omslag moet worden gemaakt naar duurzaam produceren

Hester Maij publiceerde deze opinie afgelopen week in de provinciale krant Tubantia. In februari start de provincie een nieuw proces om burgers, de financiers van de keten, maximaal te betrekken bij hun leef- en woonomgeving in sociaal, ecologisch, esthetisch en economisch opzicht.
Dit artikel afdrukken