De dag daarvoor was een Franse delegatie op bezoek geweest bij nieuwe Nederlandse houderijvormen die met ondersteuning van de Dierenbescherming en het voormalige ministerie van LNV tot stand kwamen. De Fransen ontdekten dat de nieuwe Nederlandse kippen grotendeels binnen worden gehouden en toonden zich daarover verbaasd. Goede kip, vinden zij, hoort buiten.

Directeur productie Pascal Vaugarny van de ook in Nederland bekende Loué-kip citeerde de Franse eet- en drinkcriticus Jean-Pierre Coffe die vond dat kip naar buiten moet kunnen. Coffe is van mening dat kippen niet ziek worden van vogels en drukte dat plastisch uit: "meeuwen doen het niet met kippen".
Vaugarny stelde dat Label Rouge kippen niet ziek worden van overvliegende of andere dieren die hen narigheden zoals bijvoorbeeld de vogelgriep kunnen bezorgen. Een kippenhouder wil dat ten koste van alles vermijden, want als de dieren het te pakken hebben, dan worden ze zonder pardon geruimd. In Frankrijk worden jaarlijks 100 miljoen Label Rouge kippen groot in de openlucht. Geen vuiltje aan de lucht, zegt Vaugarny. Met fytotherapie in plaats van antibiotica en sterke rassen hebben de beesten geen last.
Op de vraag waarom er dan in de 19e eeuw ook dierziektes waren terwijl er toen nog robuuste kippen rond boerderijen liepen, antwoordde hij dat de moderne kip sterker is en de behandeling van eventuele ziektes met alternatieve medicatie enorme stappen voorwaarts heeft gezet.

Nederlandse kippenhouders geloven daar niet zo in. De Fransen ontdekten dat het deels open Rondeel inmiddels alweer wat geslotener is gemaakt en spraken daarover hun verbazing uit.
In Nederland wordt heel anders gedacht. In Pluimveehouderij, een vakblad voor de kippensector, viel onlangs het oordeel te lezen van Frans van Knapen, hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Van Knapen bepleit een verbod op het buiten houden van kippen.

In Pluimveehouderij schrijft Berrie Klein-Swormink:

‘Kippen horen niet buiten in grote aantallen’

Voor professor Frans van Knapen, hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, is het niet moeilijk. Commercieel gehouden kippen horen niet op grootschalige wijze buiten te komen. Uitloop aanbieden, brengt grote risico’s met zich mee, vindt Van Knapen. ,,Net als bij vele discussies die in en over de veehouderij gevoerd worden, speelt hypocrisie ook bij de discussie over uitloop van kippen een grote rol. De feiten zijn helder. Uitloop brengt niet alleen dierziekterisico’s met zich mee, maar heeft meer gevolgen.”

Volgens Van Knapen heeft de vogelgriepcrisis in 2003 maar al te duidelijk gemaakt dat het riskant is om kippen op grootschalige wijze buiten te houden. ,,Het lijkt echter of we daar niets van geleerd hebben. Veel mensen denken dat ik tegen de biologische landbouw ben, maar dat is onzin. Ik protesteer alleen als men roept dat het beter is voor de dieren en gezonder voor de consument, want dat is aantoonbaar onjuist. Kippen willen naar buiten kunnen, wordt vaak gezegd. Maar is dat wel zo? Een kip heeft een bepaalde ruimte nodig, een sociale rangorde, eten en drinken en een goed klimaat, maar dat is ook allemaal prima te regelen in een stal. Dacht je dat, als je duizenden kippen buiten laat scharrelen, ze bij elkaar gaan buurten? Je kunt kippen niet gestresster maken dan door ze in contact te brengen met kippen die ze niet kennen. Wij willen wel graag dat ze vrij kunnen scharrelen, maar een kip vindt het echt geen lolletje om tussen tienduizend kippen los te lopen.”

Van Knapen bepleit een verbod op grootschalige uitloop van kippen. ,,Als je 20.000 kippen buiten laat lopen, is er geen houden meer aan. De ziektedruk is dan onbeheersbaar. Ik vind ook dat pluimveehouders die hun kippen naar buiten laten, de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de gevolgen. Als een pluimveehouder te maken krijgt met een vogelgriepbesmetting omdat zijn buurman en collega-pluimveehouder uitloopkippen heeft, moet hij zijn buurman daar aansprakelijk voor kunnen stellen.” Als het aan professor Van Knapen ligt, blijft uitloop bij kippen beperkt tot hobbyhouders.
Dit artikel afdrukken