McDonald’s Nederland reageert razendsnel met een officiële verklaring. De fastfoodketen staat pal achter zijn 'enriched kippenvlees' en wijst er op dat zijn reguliere vleeskuikens - door Wakker Dier steevast plofkip genoemd - vanuit milieu-impact geredeneerd het minst bezwaarlijk zijn. Of Wakker Dier 'overvraagt' laat McDonald's in het midden.

'Enige reële optie'
McDonald's laat ons weten: Alle kipproducten van McDonald’s zijn afkomstig van vaste en gecertificeerde leveranciers, die met respect en zorg omgaan met de kippen. In oktober 2017 heeft McDonald's acht maatregelen aangekondigd om de gezondheid en het welzijn van kippen in onze wereldwijde keten tegen 2024 meetbaar verder te verbeteren. Een van de maatregelen is de introductie van 100% enriched kippenvlees sinds 1 mei 2018. Dit betekent dat al onze leveranciers in alle kippenstallen gebruik maken van daglicht, zitstokken en strobalen om natuurlijk gedrag te stimuleren.

Onze progressie wordt gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij. Om vooruitgang te stimuleren hebben we vorig jaar de Global Chicken Sustainability Advisory Council opgericht, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, waaronder de Amerikaanse hoogleraar Temple Grandin en het WWF.

We blijven continu met experts onderzoeken hoe we dierenwelzijn kunnen verbeteren. Bij McDonald’s streven we naar een optimale balans tussen dierenwelzijn en milieu en verwerken we daarom kippenvlees van reguliere vleeskuikens in onze kipproducten. Een trager groeiend kippenras heeft – op dit moment – grotere impact op het milieu dan de reguliere vleeskuikens die wij gebruiken. Daarom zijn reguliere vleeskuikens momenteel de enige reële optie om kipproducten te maken die voldoen de hoge kwaliteitseisen van McDonald’s.


'Echt een verkeerd beeld'
Albert Heijn zegt het jammer te vinden dat Wakker Dier met zijn campagnes en persberichten "echt een verkeerd beeld neerzet van Albert Heijn."

Albert Heijn vindt dierenwelzijn belangrijk. Daarom besteden we hier veel aandacht aan en zetten we - samen met onze leveranciers - continu verbeterstappen. Wij hebben gekozen voor een trager groeiend, robuuster en vitaler ras kip die op meer ruimte leeft. De dieren leven langer (gemiddeld 50,1 dagen), hebben meer ruimte en een natuurlijk dag-nacht ritme. Doordat de kippen van een sterker ras zijn is bovendien het antibioticagebruik sterk verminderd. Albert Heijn staat achter haar dierlijke ketens; wij zijn iedere dag bezig het weer een stap beter te doen.

Daarnaast besteden wij bovenmatig aandacht aan vlees met Beter Leven Keurmerk (BLK): zijn wij de grootste aanbieder - in assortiment, omzet en aandacht in promotie – en dit zien wij groeien. En daar zijn we blij mee en trots op. Echter het is aan de klant een keuze te maken.


Leenstra ziet een continu communicatief spel tussen supermarkten, pluimveehouders en NGO's als Wakker Dier. Centraal in dat spel: ethiek als inzet van dagelijkse marketing. Het resultaat mag je als 'problematisch vermaak' betitelen
Marketing van ethiek
We legden de vraag ook voor aan Ferry Leenstra van Wageningen UR; ze kent de kippensector van binnen en van buiten. Zij wijst er op dat door inspanningen van pluimveehouders en supermarkten in krap twintig jaar meer dan de helft van alle kippen in Nederland in verbeterde (‘integraal duurzame’) stalsystemen gehouden worden. En dat terwijl 70% van de in Nederland geproduceerde kip voor de export bestemd is, ook naar landen waar consumenten aan dierenwelzijn en milieu-impact veel minder boodschap hebben dan bij ons. De Nederlandse sector verdient volgens haar een pluim dat ze goed geluisterd hebben naar hun afnemers en NGO's als Wakker Dier en de Dierenbescherming en dat ook blijven doen. En tegelijk moeten zij met meer duurzaamheidsaspecten dan enkel dierenwelzijn rekening houden.
Hoe trager een kip groeit en hoe meer we er buiten van houden, hoe slechter dat is voor milieu en klimaat.

"Wakker Dier pakt zijn rol als actieorganisatie", zegt Leenstra. "Vanuit hun grondhouding en hun 'merk' kúnnen ze niet overvragen en is het inderdaad nooit genoeg." Actieorganisaties moeten nieuws genereren, successen scoren en acties inzetten voor hun exposure. Verbinden ze zich aan een afspraak of leggen ze zich neer bij een bereikte status quo, dan raken ze hun positie kwijt. En staat de volgende actiegroep - denk aan Animal Rights - klaar om het stokje over te nemen."

Leenstra ziet een continu communicatief spel tussen supermarkten, pluimveehouders en NGO's als Wakker Dier. Centraal in dat spel: ethiek als inzet van dagelijkse marketing. Het resultaat mag je als 'problematisch vermaak' betitelen. Supers hebben immers te maken met een grote schare aan klanten die niet meer willen betalen, maar zitten wel met de imagoschade van een actieorganisatie die graffiti op de stoep krijt.
Dit artikel afdrukken