Op 6 juli 2022 maakte de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de huis- en hobbydierenlijst bekend. De lijst werd zo zorgvuldig mogelijk wetenschappelijk samengesteld en telt slechts 30 zoogdiersoorten.

Behalve voor huis- en hobbydieren, geldt de lijst ook voor productiedieren. Dieren die niet op de lijst staan, mogen niet als productiedier worden gehouden. Voor professionele dierhouders zoals bijvoorbeeld mijn kamelenmelkerij (met eenbultige kamelen oftewel dromedarissen) en hertenhouders (met dam- en edelherten, ook in natuurgebieden) valt het doek als de lijst daadwerkelijk van kracht wordt. Dat lijkt te gaan gebeuren op 1 januari 2024. Onderwijl zitten we gevangen in een rare cirkel.

We zitten gevangen in een rare cirkel
Gesprek, maar verweer verboden
In reactie op Kamervragen van de BoerBurgerBeweging over de huis- en hobbydierenlijst zegt de minister op 8 november 2022 over de hertenhouderij: “Ik ben mij ervan bewust dat deze branche binnen de agrarische sector in Nederland verdwijnt.” Het ministerie is in overleg met de betrokkenen over de gevolgen van het invoeren van de lijst en eventuele onevenredige gevolgen. Voorafgaand aan de publicatie van de lijst vond de minister dat niet nodig. Dat zegt hij zo: “Gezien de gevoeligheid van het onderwerp is ervoor gekozen om voorafgaand aan het versturen van de Kamerbrief de belanghebbende partijen niet te informeren, maar het gesprek aan te gaan na het versturen van de brief.” Ondernemers met diersoorten die niet op de lijst staan, staan nu voor een voldongen feit.

In overleg met de Nationale Ombudsman heeft Kamelenmelkerij Smits daarom een klacht ingediend bij het Ministerie van LNV over de beroepsprocedure voor de huis- en hobbydierenlijst. Fouten in de beoordeling van een zoogdiersoort, in dit geval de domesticatie van een dromedaris, mogen niet gecorrigeerd worden als er geen nieuwe wetenschappelijke informatie is. Dat zorgt voor een merkwaardige situatie.
De dromedaris staat ten onrechte niet op deze lijst, maar daar kunnen we bij gebrek aan nieuwe literatuur niets tegen doen zeggen de minister en zijn ambtenaren. Bovendien kunnen we pas protesteren op het moment dat de lijst definitief is.

Kafkaësk
Het Adviescollege dat de huis- en hobbydierenlijst heeft opgesteld, interpreteert een wetenschappelijk artikel van Faye en Burger verkeerd. De dromedaris zou onvoldoende gedomesticeerd zijn. De auteurs van het artikel hebben echter zelf laten weten dat ze dat juist niet beweren; het ministerie is daar van op de hoogte. Ook andere wetenschappers ondersteunen de visie van Faye en Burger. Het Adviescollege brengt daar tegenin dat het een andere definitie van domesticatie hanteert. Maar opnieuw geldt een Kafkaësk njet: verweer is onmogelijk omdat er geen nieuwe informatie is.

Daar zitten we dus. Of en hoe we dromedarissen kunnen blijven houden, is onduidelijk tot in ieder geval 1 januari 2024. In de tussentijd is geen enkele bedrijfsontwikkeling mogelijk. Dat draagt niet bij aan verbetering van het dierwelzijn van de dieren. Mogelijk gaat hierdoor de meest dierwaardige dromedarishouderij ter wereld verloren. Dat is zuur, want dierwelzijn verbeteren was nou juist het doel van de huis- en hobbydierenlijst.
Dit artikel afdrukken