Wat was jullie ambitie toen je begon met de serie?
Wouter van der Weijden: We wilden inzicht bieden in de spilfunctie van voedsel in de samenleving en onze omgang met de aarde. Mythes doorprikken. Mensen losmaken van hun vooroordelen en uit hun loopgraven halen om van daaruit te komen tot een dialoog over de cruciale dilemma’s.
Dat inzicht stemt niet altijd vrolijk, maar we wilden perspectief en handvatten bieden. Van daaruit mag je hopen op meer consensus tussen de zeer verschillende spelers in de hele voedselketen. Ik persoonlijk wilde dat graag in een mix van studium generale, debat en bruggen bouwen.


Bert van Ruitenbeek: Bewustzijn creëren. In twee generaties is de ervaringskennis uit onze landbouw en voedselcultuur van hele grote groepen van de bevolking naar een hele kleine groep gegaan. Die ‘revolutie’ heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelingen rond landbouw en voedsel die ons allemaal aangaat, grotendeels aan het zicht en de democratische controle onttrokken zijn. Ik wilde weer vol de schijnwerpers op dit voor iedereen belangrijke onderwerp. Op niveau en met alle spelers van de keten, inclusief burgerij.

Hoe kijken jullie terug op 5 jaar Rode Hoed Food-debatten?
WvdW: Ik vind het inzicht toegenomen. Ook is er meer consensus. Maar er is nog veel meer nodig. Het is duizelingwekkend waar voedsel allemaal mee samenhangt. Dat zie je alleen al als je Foodlog een paar dagen volgt.
Ik ben blij dat we zichtbaar hebben kunnen maken dat je verarmde ecosystemen weer kunt laten opbloeien. Politiek interessant vond ik de avonden over melkveehouderij en geoplitiek. Beide hebben impact gehad op het ministerie van Economische Zaken.


BvR: Ik ben vooral verrast dat de belangstelling – ook nog eens veel jonge mensen - zo groot is en steeds groeit. Want naast ons initiatief zijn er overal in ons land debatten, proeverijen etc. Ik vind dat we er vooral in geslaagd zijn om echt vanuit kennis telkens de dialoog aan te gaan. Veel debatten staan van tevoren wel zo’n beetje vast. Als je de verslagen van onze debatten naleest, kom je juist ook steeds nieuwe inzichten tegen. Wat nog beter moet is het bereik van onze serie buiten de zaal. We zouden nog meer media kunnen bereiken.

Wat hebben jullie ervan geleerd?
WvdW: De rijkdom van het thema voedsel is veel groter dan ik dacht. Voor wat betreft communicatie: dat je grote meerwaarde kunt creëren door on- en offline te combineren.

BvR: Dat er hordes jonge mensen staan te trappelen om zich op de een of andere manier te verbinden met hun voedsel. Misschien niet op de klassieke manier van boer zijn, maar op heel diverse manieren waarbij je ziet dat juist de stadse mens probeert het verlies aan contact met de landbouw weer een nieuwe vorm te geven. Dat er mensen zijn die niet alleen vergezichten en meningen hebben, maar die echte informatie en kennis willen opdoen. Daarom is een goede mix van wetenschap en praktijkmensen voor ons belangrijk.

Hoe hebben jullie dat verwerkt in de 2015 editie?
WvdW: We hebben nog nauwere samenwerking gezocht met Foodlog en YFM. We focussen meer op centrale dilemma’s en gaan daarover stemmen om steeds de temperatuur van het water zichtbaar te maken. Dat biedt alle spelers – overheid, bedrijfsleven en anderen – meer richting houvast en hopelijk een basis voor samenwerking van daaruit.

BvR: Op 1 avond na zijn er naast elke avond praktijkmensen aanwezig, boeren, retail, verwerkers. Om de ‘democratie’ te vieren zoeken we nog meer de interactie met onze bezoekers/deelnemers. Tijdens de slotavond wordt er bovendien gestemd over een aantal stellingen die de basis zouden kunnen worden voor een breed gedragen landbouw- en voedselcultuur in Nederland.

Voorafgaand aan iedere avond lanceert de hoofdspreker een stelling. Een oud-deelnemer aan de YFM Academy interviewt de hoofdspreker van de avond. Het gesprek daarover voorafgaand aan de avond vormt inhoudelijke input voor zijn voordracht en de moderatie van de avond door Felix Rottenberg.

Een passepartout voor de gehele serie van 6 avonden en losse kaarten zijn online te bestellen via de Rode Hoed. De eerste avond is op 3 februari. Het voorbereidende interview met hoofdspreker waterprofessor Arjen Hoekstra (TU Twente) is hier te vinden.

Fotocredits: de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam, Reliwiki
Dit artikel afdrukken