Volgens Wageningen Economic Research komt het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw in 2019 uit op €57.000. Dat komt overeen met een stijging van €6.000 ten opzichte van 2018. De onderbouwing van de cijfers en meer informatie is te vinden op Agrimatie.

'Historisch hoog niveau'
Varkenshouders deden het meer dan uitstekend. Lag hun inkomen in 2018 nog maar net boven de nullijn, in 2019 stegen de inkomens tot een 'historisch hoog niveau' (€257.000) als gevolg van de gestegen prijzen en vraag door de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in Azië. Ook de (glas)tuinbouw kende een uitstekend jaar, dankzij hogere prijzen en gedaalde energiekosten.

De inkomens van melkveehouders - ook biologische - en akkerbouwers laten een daling zien. Voor melkveehouders spelen hogere kosten van veevoer, gebouwen en machines een rol. De melkprijs daalde licht (-1%, voor biologische melk met -2% door een groeiend aanbod) en ook daalden de veeprijzen. Melkveehouders komen gemiddeld uit op een inkomen van €31.000, ruim onder het gemiddelde van de afgelopen jaren, biologische melkveehouders op gemiddeld €28.000.

Het laagste gemiddelde inkomen realiseerden in 2019 de zetmeelaardappelbedrijven. Zij kwamen uit op een gemiddeld inkomen van €13.000, door een laag zetmeelgehalte als gevolg van droogte.

Stijging 4%
Het CBS presenteert de cijfers vanuit een andere invalshoek. In 2019 lag de landbouwproductie 0,6% hoger dan in het door droogte en extreme temperaturen 'zeer slechte landbouwjaar van 2018'. In de veehouderij nam de productie af, maar door gemiddeld hogere afzetprijzen steeg de productiewaarde van de landbouw met bijna 2%. Doordat de waarde van het verbruik (kosten van energie, voer, zaai- en pootgoed) met maar 1% steeg, namen de inkomsten met bijna 4% toe - de 'lichte stijging' waar het CBS over spreekt.

Vooral de sterke stijging van de prijs van varkens droeg bij aan de stijging van de waarde van de dierlijke productie in ons land tot €11 miljard. De productiewaarde van varkens is daarmee dit jaar goed voor iets meer dan een kwart van de productiewaarde van de veehouderij.

inkomens 2019 nederlandse land- en tuinbouwInfographic Inkomens 2019 per sector, WUR


Dit artikel afdrukken