Onze regering dat wil dat energiecentrales die op kolen draaien, overstappen op hout. Daar kunnen ze mee voldoen aan Nederlands verplichting om de uitstoot van CO2 te reduceren omdat houtstook volgens het verdrag van Kyoto niet hoeft te worden opgeteld bij onze CO2-uitstoot.

Chemisch gezien is dat absurd. Houtstook veroorzaakt tien procent meer CO2 dan kolen en twee keer zoveel als aardgas. Het verdrag wilde dat landen die brandhout exporteren dat hout in eigen land registeren als uitstoot, maar houtproducerende landen zoals de VS en Rusland doen dat niet. Daarom stoot hun hout op papier geen spat CO2 uit, maar in werkelijkheid natuurlijk wel.

Energiecentrales willen dat de regering hun overstap van kolen op hout gaat subsidiëren. Dat is een ramp voor het klimaat, schrijven elf prominente (emeritus) hoogleraren vandaag in de NRC. Bovendien zorgt het voor een kaalslag in de natuur: stook gaat vele malen sneller dan nieuwe bomen kunnen groeien. Daar komt nog eens bij dat onze energiebehoefte alleen maar groeit door ongebreideld consumentisme.

Belast de uitstoot van CO2 heel fors "zodat we minder gaan vliegen, rijden, vlees eten en spullen kopen", zeggen de elf, waaronder Nobelprijswinnaar Ben Feringa, voedingsprominent Martijn Katan en Trouws duurzame nummer 1 Louise Vet.

In 2014 legden Katan, Vet en de Wageningse emeritus agronoom Rudy Rabbinge namens de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen al eens uit dat het stoken van biomassa een onzalig idee is. Hun artikel leidde tot een controverse die door het Planbureau voor de Leefomgeving, een door de overheid ingesteld onderzoeksinstituut, werd beantwoord met een tekst onder de titel Biomassa: niet óf maar hoe.
Dit artikel afdrukken