Onderzoekers aan de University College Cork en University of Galway stellen daarom de betekenis van het woord obesitas ter discussie. Omdat het woord verschillende betekenissen heeft, vinden ze dat het vervangen moeten worden. Dat helpt obesitas in medische en dagelijkse zin beter te begrijpen, de behandeling te verbeteren en het stigma te verkleinen.

Een betere naam zou adiposity-based chronic disease kunnen zijn, ofwel ‘vetzucht-gerelateerde chronische ziekte’. Dat begrip sluit aan bij medisch denken. Obesitas is niet het gevolg maar de basis voor mechanismen die leiden tot overeten en gewichtstoename. Obesitas is niet domweg het gevolg van teveel eten en te weinig bewegen.

De onderzoekers stellen voor om de nadruk te leggen op de complexiteit van obesitas met verstoringen in de voedselinname, het vetweefsel en het metabolisme in plaats van op enkelvoudige factoren als gewicht of BMI.

Ziekte en geen vraatzucht
“Voor mensen met de ziekte obesitas is behandeling niet optioneel of cosmetisch” zegt een van de twee hoofdonderzoekers Margaret Steele. Door onderscheid te maken tussen obese, zieke mensen en dikke mensen kunnen medicijnen effectiever ingezet worden. Voor de behandeling van obesitas als ziekte is semaglutide, zoals het medicijn Ozempic, goedgekeurd. Onderzoeker Francis Finucane zegt daarover: “Voor mensen die lijden aan obesitas als ziekte, maken deze medicijnen gedragsverandering niet overbodig of gemakkelijk - ze maken het gewoon mogelijk". Met andere woorden: ze kunnen hun gedrag niet veranderen zónder, hameren op de wenselijkheid van gedragsverandering is zinloos zonder medicatie.

'Gebrek aan zelfbeheersing'
De medische wereld ziet obesitas als een ziekte, terwijl in de maatschappij obesitas het stigma van een gebrek aan zelfbeheersing met zich meedraagt. Maar het is geen kwestie van schaamteloze vraatzucht en 'eigen schuld, dikke bult'. Door obesitas anders te noemen verkleint zich het stigma en komt het ware karakter van de aandoening en zijn verschijningsvorm duidelijker naar voren.

Voorkomen
Als we als samenleving beter gaan snappen hoe obesitas ontstaat en zich ontwikkelt als de aandoening zich eenmaal bij iemand openbaart, gaan we ook beter snappen dat we actief moeten werken aan het veranderen van onze leefomgeving. De eigentijdse winkelstraat en het internet zijn omgetoverd tot een eetpaleis waarin je de hele dag wordt verleid tot dikmakend eten. Daar kunnen beleidsmakers wat aan doen en wij als publiek moeten onze vertegenwoordigers in het parlement vragen daar opdracht toe te geven nu we eindelijk snappen wat 'obesitas' is.
Dit artikel afdrukken