Al zolang de zogenaamde welvaartsziekten bestaan, zijn er voor de meeste daarvan ook medicamenteuze behandelingen. Of die gewenst, elegant, voldoende of moraal-filosofisch verdedigbaar zijn, dat zijn andere vragen. Maar statines verlagen de cholesterol, metformine helpt tegen diabetes, lisinopril werkt prima bij hoge bloeddruk, pantoprazol tegen maagzuur, puffertjes tegen COPD en venlafaxine tegen mood swings. Aan symptoombestrijdende middelen geen gebrek in de apotheek, Onze Lieve Heer en Farma zijn geprezen. Maar tegen obesitas is al die tijd nog geen afdoende medicijn voorhanden gekomen.

Tot dit jaar. 2021 markeert een omslag in de behandeling van de ziekte obesitas, want er is een behandeling met medicijnen die veel verlies van lichaamsvet oplevert. Een ongekend resultaat, tot nu toe alleen haalbaar door streng te lijnen of met een chirurgische ingreep. In kringen van obesitasbehandelaren heerst opwinding. Elke kilo verlies aan lichaamsgewicht levert obese mensen gezondheidswinst op. Een behandeling met medicijnen die zonder ernstige bijverschijnselen kilo's verlichting als resultaat heeft, is in het licht van al die jaren vruchteloos onderzoek niet minder dan een sensatie.

Een behandeling met medicijnen die zonder ernstige bijverschijnselen kilo's verlichting als resultaat heeft, is in het licht van al die jaren vruchteloos onderzoek niet minder dan een sensatie
Significant
Er is het afgelopen jaar geregeld bericht over semaglutide, een medicijn dat al langer succesvol wordt gebruikt tegen diabetes, maar in hogere doseringen ook aanzienlijk gewichtsverlies teweegbrengt.

In maart publiceerde een door Britse en Amerikaanse onderzoekers geleide groep in het vakblad NEJM de resultaten van een dubbelblinde trial, een onderzoeksopzet die hoge kwaliteit van bewijs oplevert. Een kleine 2000 obese personen uit 16 landen over de hele wereld kregen gedurende 68 weken (wat lang is voor dergelijke trials) medicijnen, een dieet en begeleiding bij sporten. Dieet en sport waren voor alle deelnemers gelijk, maar de ene helft kreeg een placebo en de andere helft elke week een injectie van 2,4 mg semaglutide. In de semaglutide-arm werd een gemiddeld gewichtsverlies van 14,9% gemeten (met forse uitschieters naar beide kanten), in de placebogroep 2,4%, een significant verschil. Wereldwijd werd dit resultaat als een ‘game changer’ in de behandeling van obesitas begroet.

Zwaluw
De European Medicines Agency (EMA) had semaglutide al goedgekeurd als diabetesmedicijn (dosering maximaal 1 mg/week) en noteert afgezien van kortstondige diarree en misselijkheid bij 1 op de 10 gebruikers geen bezwaren. Zelfs wordt bij deze dosis al gewichtsverlies waargenomen bij sommigen.

Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer. Bovendien werd de succesvolle trial betaald door NovoNordisk, de fabrikant van semaglutide, dat verkocht wordt onder de merknamen Rybelsus (tabletten) en Ozempic (injecties). Zulk gesponsord onderzoek kan altijd op scepsis rekenen. Maar semaglutide wordt inmiddels op grote schaal gebruikt door behandelaren, nadat het door de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA in juni van dit jaar is goedgekeurd als medicijn tegen obesitas (in de hoge dosis).

Een andere zwaluw is het vergelijkbare liraglutide, verkocht als diabetesmedicijn onder de merknamen Victoza en Saxenda, ook van NovoNordisk. In november publiceerden Belgische onderzoekers de resultaten van een ‘single-centre retrospective cohort study’ met 115 patiënten, die tussen 2016 en 2020 met liraglutide behandeld werden. Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg 9,2%, hetgeen significant mag heten. De behandeling omvatte ook leefstijlverbeteringen en in sommige gevallen aanvullende medicatie, met metformine, dat veel gebruikt wordt bij diabetes. Die combinatie van medicijnen bleek nog effectiever.

Sinds augustus van dit jaar is er een nieuwe zwaluw aan de hemel verschenen: tirzepatide
Ontwikkelingen
Duitse onderzoekers kwamen in november met een overzicht van de ontwikkelingen in anti-obesitasmedicijnen. De afgelopen eeuw zijn allerlei medicijnen en preparaten ingezet, zoals amfetamine en (dierlijke) schildklierhormonen. Vaak bleek dat ook goedgekeurde medicijnen na een tijdje toch weer verboden moesten worden vanwege ernstige bijwerkingen, zoals rimonabant. Zelden bedroeg het bereikte resultaat meer dan enkele procenten gewichtsverlies.

Pas nadat de moleculaire mechanismen achter de regulering van honger, glucosemetabolisme en vetopslag in kaart waren gebracht, en mede door de ontdekking van het verzadigingshormoon leptine in 1995, werd duidelijk in welke richting gezocht moest worden voor een werkzaam molecuul: een GLP-1 agonist.

Hoe dat werkt, legt de EMA uit in de beschrijving van Ozempic/semaglutide: "De werkzame stof in Ozempic, semaglutide, is een 'GLP-1 receptor agonist'. Het werkt op dezelfde manier als GLP-1 (een hormoon dat in de darmen wordt geproduceerd) door de hoeveelheid insuline te verhogen die de alvleesklier afgeeft als reactie op voedsel. Dit helpt bij de controle van de bloedsuikerspiegel."

Semaglutide en liraglutide imiteren de werking van het darmhormoon (=incretine) glucagon-like peptide 1, GLP-1 en worden daarom ook wel ‘incretine mimetics’ genoemd.

Verwachting
Sinds augustus van dit jaar is er een nieuwe zwaluw aan de hemel verschenen: tirzepatide. Ook een GLP-1 agonist, maar geproduceerd door een andere farmaceut, Eli Lilly. Ook dit middel is ontworpen en wordt getest als diabetesmedicijn. De eerste onderzoeksresultaten zijn boven verwachting voor de glucoseregulerende werking.

Maar ook lijkt tirzepatide effectiever en nog meer gewichtsverlies te veroorzaken dan semaglutide, zo blijkt uit een vergelijkende studie. Door de iets andere werking van tirzepatide komt hypoglykemie, te sterke bloedsuikerdaling, minder vaak voor dan bij semaglutide, maar bijverschijnselen als misselijkheid iets vaker.

Eli Lilly verwacht nog dit jaar goedkeuring voor hun middel aan te vragen bij de FDA, maar dan dus eerst als diabetesmedicijn. Dan kan het nog een paar jaar duren voordat het ook als anti-obesitasmedicijn toegelaten wordt, aldus het blog ConscienHealth.

Goedkeuring door de autoriteiten is cruciaal, daarna volgt nog de gebruikelijke strijd tussen farmaceut, artsen, patiëntenverenigingen en verzekeraars om het middel op grote schaal en betaalbaar ter beschikking te stellen aan het nog immer toenemende aantal obesitaspatiënten.
Dit artikel afdrukken