Vandaag het nieuws van 3 september. Hier vind je onze voorgaande selecties.

In de commentaren kunnen we samen het Corona-effect duiden.

De Nederlandse minister Grapperhaus hield zich niet aan de coronaregels maar kwam er nog genadig vanaf. De Europese commissaris van Handel Phil Hogan moest vorige week aftreden. Bij iedere hoogwaardigheidsbekleder of beroemdheid die gespot wordt laait een mediastormpje op (zie 4.1 en 4.2). Overtreding als politiek wapen. Dat is in ieder geval de verdediging van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi (zie 4.3).

Zelf proberen wat je van de coronaregels weet? Vul de quiz van de Volkskrant in (zie 7.2). Zelfs binnen de Foodlogredactie, die dagelijks dit Corona-effect maakt, kreeg niemand het foutloos voor elkaar.

Hoe zal het de wereld ná de coronacrisis vergaan?

De 99-jarige Franse socioloog Edgar Morin heeft alle grote crisissen van de voorbije honderd jaar meegemaakt. In een interview met Knack (met video) signaleert hij dat in de coronacrisis de mondialisering die we opgebouwd hebben geen stand houdt (zie 7.1). "Ik vond het opvallend hoe op een planeet waar alles en iedereen met elkaar verbonden is, elke natiestaat plotseling weer op zichzelf ging terugplooien. De economische en digitale mondialisering die we hebben gecreëerd, heeft kennelijk geen échte solidariteit tussen mensen en volken teweeggebracht."

Toch is hij niet somber. De wereld ondergaat weliswaar een 'gevaarlijke transformatie', maar we hebben nu al wat geleerd. "De moderniteit stoelt op de gedachte dat het de lotsbestemming van de mens is om de natuur te beheersen. Sinds enige tijd verkeert die moderniteit - met haar ongebreidelde groei van winst, techniek en wetenschap, zonder nog de minste morele regulering - zelf in een crisis. We weten niet welke nieuwe wereld daaruit zal voortkomen. Ik geloof wel dat mensen tijdens de lockdown zijn beginnen te beseffen dat we anders moeten gaan leven."

1. Scheuren in de voedselketen

Toelichting ›

2. Angst en gezonder leven / eten

Toelichting ›

3. Onzekerheid

Toelichting ›

4. Individu versus samenleving: wie gaat voor?

Toelichting ›

5. Relatie oost-west en geopolitieke verhoudingen

Toelichting ›

    6. Europa: één of verder verdeeld

    Toelichting ›
    Dit artikel afdrukken