Op 10 april schreef het Financieele Dagblad onder de kop Kniediepe recessie: "Nieuwe, dramatische cijfers leren dat het hart van de eurozone zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis. Gezamenlijk zijn de Franse en Duitse economie even groot als die van de zeventien andere leden van de muntunie."
De Franse en de Duitse economie krimpen met percentages die, volgens de prognoses van centrale banken, tot een eindje door de 10% lopen. En met nog meer, naarmate de lockdown-beperkingen of de opvolging daarvan aanhouden; dat laatste lijkt steeds waarschijnlijk omdat een lockdown een fuik is waar je niet meer uit terug kunt. Wie eenmaal begint met strenge maatregelen en daar deze economische schade mee creëert, moet de hele beker leegdrinken. Voor Nederland (-10,5%) ziet het FD de situatie nog somberder in dan voor het zwaargetroffen Italië (-9,6%). Dat Nederland hard geraakt wordt, is logisch vanwege onze open economie die sterk afhankelijk is van welvaart elders. Krimpt die welvaart, dan raakt dat als het ware vanuit verschillende hoeken (buitenlanden) tegelijk.

Volgens Reuters, schatte Blackrock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, een paar dagen eerder dat Covid-19 de wereldeconomie met 11% zal laten krimpen in de eerste helft van 2020. Zo’n $6.000 miljard economische waarde zou verdampen. In een conservatieve schatting raamt Blackrock's managing director Amer Bisat het banenverlies op 5 miljoen banen. Dat aantal ligt hoger als ook werktijdverkorting en het inleveren van salarissen worden meegeteld. Alleen al in de VS stond het aantal verdwenen banen de eerste week van april op 16 miljoen. Die werden al voorspeld op 23 maart. Komen we in een depressie of een recessie? Het lijkt meer op het laatste nu economen beginnen te praten over corona als het grootste 'ding' dat de mensheid is overkomen sinds WO II.
Het IMF zegt nu nog te denken dat de banken in de wereld sterk genoeg lijken te zijn om de coronacrisis door te komen. Maar als het nieuwe coronavirus onverhoopt in de tweede helft van dit jaar niet geleidelijk uitdooft, zal de veerkracht van de instellingen serieus getest worden. Er is dan een gerede kans dat ze de economische crisis juist zullen versterken. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Wie geen last heeft van taboes, leest in die woorden dat in de tweede helft van dit jaar een depressie dreigt als in het najaar nog strenge maatregelen het creëren van economische waarde nog steeds in de weg blijven staan. De Financial Times durft hardop de jaren van de Grote Depressie te noemen: "Global economy to suffer worst blow since the 1930s, warns IMF".
  • Deel
Druk af