Unilever heeft op dit moment nog twee hoofdkantoren, twee beursnoteringen en twee regimes voor dividendbelasting; dat vindt het bestuur van Unilever nodeloos ingewikkeld en kostbaar. Engelse aandeelhouders protesteerden tegen vestiging van het hoofdkantoor in Rotterdam. Na de keuze van Unilever, dat niet vertrouwde op het politieke klimaat in Nederland, leed premier Rutte een persoonlijke nederlaag en moest hij besluiten een streep te halen door de op vooral zijn aangeven voorgestelde verlaging van de dividendbelasting om multinationals in Nederland te houden en verder naar ons land te lokken. Politiek wint in ons land de opvatting dat winsten van grote ondernemingen ons land te gemakkelijk verlaten om te belanden in de zakken van internationale aandeelhouders.

In juli kondigde GroenLinks aan zich te zullen inspannen voor een vertrekboete voor multinationals. Vandaag is het zover. De partij diende een initiatiefwet in die multinationals die Nederland verlaten dwingt eerst een flinke rekening te vereffenen. Het voorstel krijgt steun van ChristenUnie, D66 en CDA in de Tweede Kamer, memoreertRTL. Unilever liet vandaag weten dat het geplande vertrek van het hoofdkantoor uit Rotterdam niet doorgaat als de wet wordt aangenomen. Volgens Unilever zou dat dan 'niet in het belang zijn van Unilever, zijn aandeelhouders en andere belanghebbenden' omdat het bedrijf dan circa €11 miljard vertrekpremie moet afrekenen met de Nederlandse staat.

GroenLinks denkt dat de behandeling van de spoedwet al eind deze maand in het parlement kan plaatsvinden. Haast is geboden, want op 21 september stemmen de Nederlandse aandeelhouders van Unilever over de opheffing van Rotterdam als één van de twee hoofdkantoren met een eigen beursnotering.

Unilever wilde het besluit om als een volledig Brits bedrijf verder te gaan oorspronkelijk per 22 november nemen. Of die datum gehaald gaat worden, is niet zeker meer. Eveneens onzeker is of het voorstel wettig is. Unilever zelf zegt daarover: "Uit juridisch adviezen die onze raden van bestuur hebben ontvangen blijkt dat toepassing van het wetsvoorstel op de verhuisplannen van Unilever een duidelijke schending zou zijn van [...] het internationaal recht, waaronder het EU-recht en internationale verdragen." Om die reden zet Unilever de voorbereidingen voor verhuizing naar Londen toch door, meldt de NOS.

GroenLinks stelt de facto voor om tijdens de wedstrijd de spelregels te veranderen. Dat is weinig bevorderlijk voor het imago van Nederland als betrouwbare vestigingsplaats voor grote bedrijven. De politiek moet nu nadenken over de vraag of een vertrekboete positief uitwerkt voor de Nederlandse economie nu verlaging van de dividendbelasting al van de baan is.

Dit artikel afdrukken