In de verkiezingsprogramma's van alle vier de coalitiepartijen staat de opslag van CO2 onder de Noordzee vermeld, schrijft Martijn Katan in de NRC. Gek, want dat werkt niet, is vorig jaar nog eens vastgesteld in een factsheet. CO2-opslag "vereist enorme subsidies, we weten niet of het op grote schaal gaat werken en er lekt nogal wat CO2 bij weg naar de atmosfeer."

Waarom het dan toch op de politieke agenda staat? Vanwege de blauwe waterstof-truc.

Katan legt uit dat waterstof in potentie een 100% duurzame, CO2-uitstootvrije brandstof is. Waterstof kan gemaakt worden uit water, met behulp van heel veel elektriciteit. Wek je die elektriciteit duurzaam op, met zonnepanelen en windmolens, dan heb je het over groene waterstof. Jammer genoeg zijn de daarvoor benodigde fabrieken en hoeveelheden stroom nog niet beschikbaar. Misschien komen die er ook wel niet, beweert een aantal Foodlog commentatoren steevast.

In aanloop naar de verwachting dat er ooit groene waterstof zal komen, kun je ook waterstof maken uit aardgas: grijze waterstof. Dat heeft wel een nadeel. Voor iedere kilo waterstof gaat 12 kilo CO2 uit de fabrieksschoorsteen de lucht in. Als je die CO2 opvangt, een pijpleiding aanlegt naar een leeg gasveld en de CO2 daarin pompt dan mag je die waterstof-uit-de-gasfabriek voortaan 'blauw' noemen. Wie dat doet kan alvast met de waterstofeconomie vast aan de gang: het bouwen van laadstations, ombouwen van bussen, vrachtwagens, staalfabrieken, aanleggen van pijpleidingen, bouwen van de productie- en afvangfabrieken.

En komt ooit de productie van groene waterstof dan echt op gang - bijvoorbeeld doordat Afrikanen en Arabieren in de woestijn met zonnepanelen groene waterstof uit water gaan maken - dan schakelen wij gauw over van onze blauwe op die groene.

Toch zijn ook over blauwe waterstof experts niet echt te spreken. Het is nog maar de vraag of opslag van CO2 zal gaat lukken. Er zijn miljarden nodig voor het aanleggen van pijpleidingen, afvang- en waterstoffabrieken, die binnen afzienbare tijd overbodig worden. Die hele bedrijfstak is gebouwd op drijfzand: als er groene waterstof is, verliest de sector zijn bestaansrecht en kun je de investeringen niet meer afschrijven. Onderwijl kost alles wat rijdt en draait op waterstof meer brandstof dan een dieselmotor en ontsnapt zo'n 30% van de afgevangen gassen alsnog de lucht in. Het kost veel en je hebt er - zelfs als het werkt - gegarandeerd nog steeds een berg aan uitstoot van.Dit artikel afdrukken