Is de concentratie van CO2 in de lucht terug te dringen door CO2 af te vangen en op te slaan? Een factsheet van de KNAW vat samen wat de adviesraad van de Europese academies van wetenschappen (EASAC) zegt over de het uit aan de atmosfeer onttrekken en ondergronds opslaan van CO2.

De CO2-uitstoot van fabrieken en van kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales kan worden afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden. Dat heet Carbon Capture and Storage (CCS). De kosten daarvan zijn hoog en overheden aarzelen om erin te investeren.

CO2 uitgestoten door biomassacentrales kan ook worden afgevangen en opgeslagen. Dat heet Bio Energy CCS (BECCS). Bij de productie en verwerking van biomassa ‘lekt’ er echter veel CO2 naar de atmosfeer, soms meer dan wat er bij BECCS uiteindelijk onder de grond gaat. Ook zou de productie van voldoende biomassa wereldwijd 7 tot 25 procent van alle landbouwgrond en grasland in beslag nemen.

Verwacht er niet te veel van concludeert de KNAW dan ook.

De gemakkelijkste manier om CO2 uit de lucht te halen is het aanplanten van miljarden bomen. Het duurt echter tientallen jaren voordat nieuwe bomen aanzienlijke hoeveelheden CO2 opnemen. Ook vereist het heel veel ruimte.

Een heel andere techniek is het fijnmalen van rotsen en uitstrooien van het gruis over land en in de oceanen. Daar verweert het en bindt het CO2. Het is nog niet vast te stellen of dit op grote schaal kan werken – daarvoor is eerst meer onderzoek nodig, concluderen de academies van wetenschappen. In de KNAW-factsheet lees je er meer over.
KNAW
  • Deel
Druk af