imageSamen zorgen dat de bruine boterham met een glas melk weer ‘vet cool’ wordt. Dat is de uitdaging voor overheid en Campina. Nederlanders, en dan vooral kinderen, moeten gezonder gaan eten en ook veel meer bewegen. Niet omdat de overheid dat zegt, maar omdat ze het zelf leuk en lekker vinden. Kinderen, de volwassenen van de toekomst, zijn steeds vaker te dik, bewegen te weinig en komen te weinig buiten. “Daarom ook de noodzaak van aandacht voor gezonde voeding. Ik geef dan ook een compliment voor de gezonde melk van Campina. Slim. Gelukkig zijn er steeds meer slimme bedrijven. Samen met hen wil ik mensen leren dat gezond eten en bewegen goed is. Te beginnen bij kinderen.” Dat was de boodschap van Gerda Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de introductie van Campina’s nieuwe, nog gezondere melk. Deze introductie had plaats op de Campina-boerderij van de broers Bert en Adrie Vollering in Waarder, gelegen in het Groene Hart. De coöperatieve zuivelonderneming Campina sloot zich bij de oproep van de minister aan en maakte bekend dat alle 7.900 basisscholen in Nederland een week gratis Campina’s nieuwe melk kunnen krijgen. Bovendien gaat Campina via haar internetsites publiceren welke veehouders een open dag organiseren, zodat volwassenen en kinderen kennis kunnen maken met de oorsprong van de melk.

De oproep van minister Gerda Verburg voor gezonde voeding in combinatie met meer beweging ging vergezeld door een ludieke actie om bewegen door schoolkinderen te bevorderen: een wedstrijd handmelken van een koe voor een gezond goed doel. Minister Verburg ging de strijd aan met Barbara de Loor, bekend schaatster, tv personality en ambassadeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), en Ankie Wijnen, melkveehouder en Voorzitter Coöperatieraad Campina. Aangemoedigd door leerlingen van basisschool De Molenwiek uit Woerden, gingen de drie topvrouwen aan het werk.
Elke liter handgemolken melk was goed voor een sport/beweegkist voor een basisschool en 1000 euro voor een goed doel. Campina’s nieuwe melk (volle melk, halfvolle melk, karnemelk) is nu volop verkrijgbaar in de Nederlandse supermarkten. De vertrouwde Campina melk – Campina is het grootste melkmerk van Nederland – heeft vanaf nu een evenwichtiger vetzuursamenstelling. Ruim 500 Campina-boeren maken de melk nu nog gezonder door melk te produceren met 20% meer onverzadigde vetten. De combinatie van speciale, natuurlijke bijvoeding en lekker grazen in de wei zorgt ervoor, dat de koeien het hele jaar door melk geven met deze evenwichtiger vetzuursamenstelling. De nieuwe melk van Campina zorgt voor Nederlands grootste aparte melkstroom: 200 miljoen liter Campina melk die staat voor een uniek totaalconcept.

bron: culinairnet

De andere kant:

Weidegang is geen verkoopargument
In Nederland hebben verschillende marktpartijen zich opgeworpen als voorstanders van beweiding en het stimuleren daarvan. Maar uit onderzoek van zuivelconcern Campina blijkt dat consumenten er, vooralsnog terecht, vanuit gaan dat de koeien in de wei staan. Dat betekent dus dat zuivelproducenten weidegang niet als uniek verkoopargument van hun producten kunnen gebruiken. Dat stelt Rolf Poelstra, business development manager bij Campina.
Poelstra waarschuwt zuivelbedrijven. Op het moment dat 'weidemelk' als product wordt vermarkt zal de de consument zich ineens vragen gaan stellen bij de hedendaagse melk. Is die dan niet afkomstig van koeien in de wei, is de vraag die dan terecht opkomt.

Toch steekt Campina wel degelijk in op stimulering van weidegang, maar dan vanuit een ander spoor, namelijk via productdifferentiatie. De ervaring leert dat de verbinding tussen koe en eindproduct voor consumenten vervalt als er in de fabriek aan de melk gesleuteld wordt. De consument ziet het dan niet langer als een natuurlijk product maar als een specialiteit, aldus Poelstra.

bron: Molenaar
Dit artikel afdrukken