Gewassen leveren nog steeds een hogere opbrengst. Dat blijkt uit een artikel van onder meer Bert Rijk - de zoon van Foodlogcommentator Huib Rijk - waarover NRC Handelsblad gisteravond berichtte. Boeren in Nederland klagen dat de opbrengst van hun gewassen stagneert. Dat blijkt echt niet het geval.

In de NRC van gisteravond zegt Rijk over het onderzoek dat de opbrengsten van suikerbieten tussen 1980 en 1995 nauwelijks stegen, maar daarna snel toenamen. Gemiddeld van 9 ton naar zo’n 13 ton suiker per hectare in 2010. Rijk noemt die stijging "spectaculair”. Die stijging is niet alleen het gevolg van veredeling, maar ook van veranderde teeltomstandigheden. „De teelt van suikerbieten heeft zich verplaatst naar goeie, vochtige kleigrond”, zegt Rijk. Toch bewijst het onderzoek volgens hem dat de stagnatie van de opbrengst, waarover boeren klagen, genetisch bepaald zou zijn. Proeven onder ideale omstandigheden laten namelijk zien dat de oogst per hectare in de afgelopen decennia gestaag is verbeterd.
Dit artikel afdrukken