"Meer dan de helft van de melkveehouders, en een nog groter deel van de varkenshouders, verdient te weinig om alle uitgaven te kunnen betalen", schrijft Boerderij. Dat betekent dat tientallen boerenbedrijven dit jaar zullen moeten stoppen. Deels is dat de beslissing van de ondernemer, bijvoorbeeld omdat er geen opvolger is, maar steeds vaker moeten boeren stoppen omdat de bank de financiering opzegt of andere schuldeisers niet meer financieren. In het ergste geval gaat het bedrijf failliet. Dat overkwam in het eerste kwartaal van dit jaar 5 varkensbedrijven, aldus het CBS. In 2015 gingen 6 melkveebedrijven en 6 varkensbedrijven failliet.

Wacht niet tot het geld op is
“Failliet gaan, is nog steeds een taboe, het is een gevoel van falen”, zegt Joan Jansen, adviseur varkenshouderij van Flynth Accountants. Volgens Jansen, die de afgelopen jaren tientallen bedrijven begeleidde, trekken veel bedrijven te laat aan de bel, "als zowel de voersilo als de bankrekening leeg is". Dat is zonde, want er is inmiddels meer ervaring bij banken en mensen die op bedrijven komen in het signaleren van problemen en meedenken over alternatieve oplossingen.

Strengere banken
Jos van Mierlo, juridisch adviseur van Abab Accountants, signaleert dat gedwongen stoppen steeds vaker voorkomt. “Bedrijven die technisch slecht draaien, komen nu bovendrijven. Niet alleen in de varkenshouderij, ook in de melkveehouderij zien we steeds meer problemen.” De banken trekken sneller de streep, waardoor het des te belangrijker wordt tijdig problemen te onderkennen en in actie te komen. "Vaak gaat het proces van een stopper met stille trom, maar het is niet minder heftig. Het is een hele kunst op tijd te stoppen als het niet meer wil.”

Samenwerken aan akkoord
De sleutelrol van de banken wordt ook onderkend door Onno Eijkelboom, specialist insolventie bij EC Consultancy. “Het zwaard van Damocles wordt vaak door de bank gehanteerd, maar tegelijkertijd is het zaak om met die bank een akkoord te bereiken. [..] Stop met nog meer schulden maken en zorg voor een deskundig adviseur die wat meer op afstand staat. Bijzonder beheer is een heel andere club binnen de bank dan de relatiebeheerder waar je eerder mee te maken had. De bank wil gewoon zijn geld terug, de adviseur wordt eiser.” Eijkelboom zoekt de oplossing in een onderhands akkoord met de banken en andere schuldeisers, zonder wettelijke schuldsanering.

stoppende boeren cbs


Op Boerderij staat onder de noemer 'Problemen erkennen en open kaart spelen' een overzicht van de aandachtspunten die spelen bij bedrijven in financiële problemen.
Dit artikel afdrukken