Overheid en Royal FrieslandCampina (RFC) zijn bang dat Nederlandse boeren het opnieuw op een melkspurt zetten. Daarom waarschuwde eerst FrieslandCampina hen. Kort daarna deed de nog waarnemende bewindsman voor landbouw, Henk Kamp, hetzelfde.

Uit een onderzoek onder 4.000 boeren is gebleken dat ze verder willen groeien, ook al hebben ze inmiddels minder koeien. Dat kan door ze slim te voeren en zoveel mogelijk niet-melkgevende koeien buiten Nederland te plaatsen; de slechtere hebben ze afgevoerd. Daar zijn ze goed in geslaagd. Ze voerden 160.000 koeien (zo'n 10%) van hun koeien naar de slachtbank, maar produceren slechts 0,5% minder melk.

Het zijn spannende tijden voor Nederlandse melkveehouders. De leiding van de coöperatie heeft dat door. Nu de leden nog
Het streven van de boeren is zoveel mogelijk liters te maken om de investeringskosten te dekken die ze gemaakt hadden om uit te breiden. Hun coöperatie heeft, in hun beleving, de plicht om die witte grondstof op de een of andere manier kwijt te raken. Maar zo zit de wereld niet in elkaar, zegt de centrale melkfabriek. Er zijn grenzen aan de verwerking en dat zullen boeren moeten begrijpen. Daarom stemde de ledenraad van FrieslandCampina tijdens een speciale vergadering in met een "tijdelijke voorwaardelijke maatregel" die ingeroepen wordt als alle ruim 14.000 leden-melkveehouders meer melk maken dan FrieslandCampina kan verwerken.

In een persbericht schrijft RFC: Een goede balans tussen de hoeveelheid geleverde melk, de verwerkingscapaciteit van FrieslandCampina en de marktvraag, is een voorwaarde om de ledenmelk optimaal te kunnen verwaarden. Gezien de vele onzekerheden over de ontwikkeling van het melkaanbod hebben het coöperatiebestuur en de executive board van FrieslandCampina uit voorzorg een tijdelijke voorwaardelijke maatregel uitgewerkt. Deze kan in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 geactiveerd worden in geval het verwachte melkaanbod de verwerkingscapaciteit overstijgt.

FrieslandCampina heeft in de afgelopen jaren, conform zijn strategie route2020, geïnvesteerd in verwerkingscapaciteit. Het melkaanbod is echter wederom toegenomen. Ook in 2018 zal naar verwachting de melkaanvoer in het voorjaar (voorjaarspiek) weer hoger zijn dan in 2017.


Stressvolle tijden
En daaraan stelt het bestuur van de coöperatie dus paal en perk. In een brief laat ze de leden weten dat binnenkort bekend wordt gemaakt wanneer de productie op hun specifieke bedrijf wat de coöperatie betreft over de schreef gaat.

Het nieuws komt in voor RFC stressvolle tijden. Jumbo's aankondiging dat de supermarkt als eerste veel meer wil dan weidegang heeft de potentie om de markt in Nederland te veranderen. In Duitsland - waar RFC ook forse volumes levert - is de gang naar dergelijke nieuwe eisen die al zeer nadrukkelijk ingezet; ze zijn al nagenoeg mainstream, terwijl RFC er niet aan kan voldoen met haar problematisch grote groep wij-willen-groeien-en-verder-geen-flauwekul boeren. Daar komt ook de onzekerheid over de positie van RFC op de Chinese markt nog eens bij, nu de Nederlands-Chinese joint venture met Huishan uit elkaar dreigt te vallen.

Het zijn spannende tijden voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie. De leiding van de coöperatie heeft dat door. Nu de leden nog.
Dit artikel afdrukken