De melkaanvoer in Europa is over het eerste halfjaar van 2017 met 1% licht gedaald, schrijft Boerderij. Er zijn flinke verschillen tussen de landen onderling. Volgens cijfers van de Europese Commissie daalde de aanvoer in grote zuivellanden als Duitsland (-3,2%), Frankrijk (-2,8%) en Denemarken (-2%), maar steeg die in Ierland (+6%), Polen (+4,1%) en Italië (+2,8%). De Nederlandse melkproductie daalde met 0,5%.

Na de afschaffing van het melkquotum zag de zuivelsector afzetmogelijkheden op de wereldmarkt, maar door overproductie daalde de melkprijs en raakten vele boeren in last. Om binnen de Europese regels te blijven voor het aan de melk- en mestproductie gekoppelde fosfaatplafond, hebben de Nederlandse melkveehouders inmiddels de melkveestapel met 160.000 koeien verminderd (ca. 10% van de veestapel). Dat leverde dus maar een klein beetje minder melk op. Nederland en Ierland waren verreweg de grootste groeiers in melkproductie na het wegvallen van het melkquotum. Het lijkt er dus op dat de Nederlandse productie flink gewonnen heeft door meer met melk per koe. Dat hebben Nederlandse boeren gedaan door hun slechtste koeien op te ruimen en jongvee van hun bedrijven te halen. Op het totale bestand dieren is dus het aantal hoogproductieve melkgevende dieren flink toegenomen ten opzichte van de situatie voor het wegvallen van het melkquotum.
Boerderij - Europa melkt 1% minder dan vorig jaar
  • Deel
Druk af