Mits de fosfaatproductie niet door onvoorziene omstandigheden toeneemt (andere sectoren, minder fosfaatafname in het ruwvoer door weersomstandigheden), komt Nederland aan het eind van het jaar uit onder het fosfaatplafond dat met de Europese Commissie is overeengekomen om de derogatie te kunnen behouden. Derogatie is de uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer dierlijke mest mogen uitrijden dan volgens de Europese nitraatrichtlijn mag. Het CBS berekende dat de melkveestapel gekrompen is met bijna 160.000 melkkoeien, waarvan bijna 30.000 dankzij de beëindigingsregel. Het fosforgehalte in het voer is verder verlaagd.

Risico's
De staatssecretaris wijst in zijn brief op risico's die de fosfaatreductie kunnen verkleinen. Het grootste risico is volgens hem de gevolgen van de juridische procedure die door verschillende groepen van boeren zijn aangespannen tegen het reductiebeleid. De boeren hebben in eerste instantie gelijk gekregen van de rechter; Van Dam gaat tegen die procedures in beroep. "Als individuele melkveehouders er op basis van die procedures voor kiezen in de laatste maanden toch weer uit te breiden, heeft dat consequenties voor de gehele sector. Vanuit de overheid zijn er dan geen mogelijkheden meer om dat op te vangen binnen het reductiepakket. Op die manier zou de derogatie alsnog in gevaar kunnen komen", citeert Boerderij.

Solidariteit
In Boerderij wijzen de sectorpartijen (LTO Nederland, NZO, NMV en NAJK) op het belang "de gelederen gesloten te houden om derogatie niet opnieuw op het spel te zetten". Kees Romijn: "Het resultaat is te danken aan het feit dat nagenoeg alle van de ruim 17.000 melkveehouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om de reductiedoelstelling voor hun bedrijf te halen. De ingreep was en is pijnlijk, maar noodzakelijk. De melkveehouderij heeft de afgelopen maanden een indrukwekkende prestatie geleverd. De noodzakelijke aanpassingen en het voorwaardelijk buiten de regeling plaatsen van grote groepen melkveehouders zet de solidariteit helaas onder druk. Dat kan het eindresultaat in gevaar brengen.”

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) sprak van een prestatie van megaformaat; hoogleraar en dierenactivist Roos Vonk kon weinig goeds zien in het doden van de dieren.

Het grootste deel van de 160.000 die uit de tellingen verdwenen zijn, is vervroegd naar het slachthuis gebracht omdat voor de levende dieren geen markt was vanwege het melkoverschot in Europa.Dit artikel afdrukken