De stoppersregeling voor melkveehouders blijkt populair. Ze krijgen €1.200 euro voor een koe, €636 euro voor een pink, en €276 euro voor een kalf als ze hun bedrijf opheffen. Gisteren konden boeren zich voor het eerst melden voor de premie die het ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt. In totaal is €12 miljoen beschikbaar. De regeling is onderdeel van maatregelen om het fosfaatoverschot weg te werken dat melkveehouders na het verdwijnen van het melkquotum hebben gecreëerd. Ze schonden daarmee Europese afspraken, zodat Nederlandse boeren strafmaatregelen te wachten staan als ze het overschot niet snel afbouwen.
De belangstelling om te stoppen blijkt groot. De regeling was binnen korte tijd overtekend. In totaal werden 40.000 koeien aangemeld door bijna 500 boeren.Verwacht was dat 10.000 boeren zich zouden aanmelden.

"Op basis van de aanvragen wordt geloot en gekeken of de veehouder daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling," zegt een woordvoerder van Economische Zaken. Boeren horen binnen vier weken of ze wel of geen geld krijgen.

Bij volgende regelingen zullen de bedragen lager liggen. Volgens Wiebren van Stralen van LTO Noord hebben veel boeren uitgekeken naar het meest aantrekkelijke aanbod om te stoppen "en dat was er nu met deze regeling."
Voor de totale stoppersfinanciering is € 42 miljoen beschikbaar. Voor dat bedrag moeten 60.000 koeien en 2,5 miljoen kilo fosfaat uit de circulatie verdwijnen.
RTV Noord - Stoppersregeling boeren populair: subsidie binnen een dag op
Reageer
  • Deel
Druk af