Als je wilt reageren, bedenk dan dat je reactie ook het lezen waard moet zijn voor mensen op zoek naar informatie, perspectieven of meningen die ze niet iedere dag al horen. Daar horen humor, puntige conversatie en een vleug sprankelende intelligentie bij, maar geen zinloos geklets of gekwets.

Hoe werken de ‘appeltjes’?
Bij de naam van een reageerder staan 5 muisgrijze appeltjes. De appeltjes krijgen kleur, Foodlogrood, al naar gelang iemands herkenbaarheid op Foodlog en de mate en kwaliteit van zijn of haar participatie. Daar moet je wat voor doen.

- Een eerste rode appeltje verdien je met het uploaden van een foto bij je profiel die je gezicht laat zien. Dat profiel moet overigens je echte voor- en achternaam laten zien.
- Een volgend appeltje krijg je door groene duimpjes uit te delen aan andermans reacties. Tien duimen per maand is 1 rode appel. Je kunt alleen duimen uitdelen als je ingelogd bent en je eigen reacties kun je niet van een duim voorzien. Op je profielpagina kun je zien van wie jij duimen hebt gekregen en voor welke reacties.
- Je derde en vierde rode appeltje verdien je door op Foodlog te reageren. Schrijf je in een maand 4 reacties, gemiddeld dus een per week, levert je dat een rode appel op. Veelreageerders belonen we; nog eens 4 reacties in een maand, dus gemiddeld 2 per week, levert je een extra appel op.
- Tenslotte laten we de waardering van andere gebruikers van jouw bijdragen ook in een rode appel tot uitdrukking komen; dat zien we als een kwaliteitsaanduiding. Is het aantal gekregen duimen gedeeld door het aantal door jou geschreven reacties groter of gelijk aan 1, dan verdien je zo'n kwaliteitsappel.

Onze statistiek berekent op basis van een zogeheten 'moving window' van een maand de appeltjes die je verdient met je reacties en de duimen die je geeft voor die van anderen.

Bij minder dan 4 (of 8) reacties en minder dan 10 uitgedeelde duimen per maand raak je appeltjes kwijt. Ben je helemaal niet meer actief en gebeurt er niets op je account, dan vergrijzen je appeltjes in 6 maanden weer naar de uitgangssituatie van een beginnende Foodlogger.
Afhankelijk van de foto die je hebt staan bij je profiel, hou je één - of geen - rood appeltje over als je een tijdlang stil bent.

Geef duimpjes!
Het geven van duimpjes is van groot belang: het laat de gehele community zien welke toon en inhoud gewaardeerd wordt. Kan dat het dissidente geluid schaden? We hopen dat door onze moderatie tot het uiterste te vermijden en door het vinden van de goede toon het inhoudelijk dissidente geluid juist wél gehoord te laten worden.

Spelregels voor reageerders
Foodlog gaat uit van de klassieke netiquette en deze gebruikersvoorwaarden. Daarnaast hanteren we de volgende simpele regels om het gesprek voor iedereen leesbaar, leerzaam en leuk te kunnen voeren:
1. wie reageert doet dat onder zijn volledige naam (voor en achternaam) of een pseudoniem waaronder hij of zij al jaren bekend is; reacties van incomplete namen worden dan ook voortaan geweigerd
2. maak je mening duidelijk en geef zo precies en feitelijk mogelijk aan waarom je iets vindt
3. verplaats je in een algemeen lezerspubliek dat zich graag wil informeren; schrijf je reacties daarom zo toegankelijk mogelijk voor een algemeen geïnteresseerd publiek
4. vermijd ontoegankelijke afkortingen en jargon; schrijf minder bekende afkortingen uit
5. vermijd incrowd 1-2tjes door ze toegankelijk te houden voor een algemeen en minder goed ingevoerd publiek dan je zelf misschien bent
6. veronderstel niet dat mensen van alle details van je eerdere bijdragen op de hoogte zijn (verwijs daar desnoods naar)
7. schrijf alsof je blijft en dus zo leesbaar en foutloos mogelijk. Foodlogs archief blijft in zijn geheel online; ook teksten en draden uit het verleden worden veelvuldig gelezen
8. als iets je niet duidelijk is in de reactie van een ander, vraag dan om verduidelijking
9. agree to disagree: blijf niet voortdurend terugkomen op een punt als duidelijk is dat jouw mening of die van ander niet bij elkaar komen en stel dat samen vast

Screening van eerste reactie
Van nieuwe leden wordt de eerste reactie altijd gescreend door de redactie. Als de reactie niet voldoet aan de spelregels, wordt die offline gehaald. De reageerder krijgt hiervan bericht. Als volgende reacties blijvend niet aan de spelregels voldoen, kan een lid worden uitgesloten van de mogelijkheid om te reageren.

Storende reacties
Als een reactie je stoort, kun je dat direct kenbaar maken aan de schrijver van die reactie. Helemaal onderaan het veld met alle reacties staat een knop 'Ik vind een reactie niet OK'. Als je hierop klikt krijg je verdere uitleg. Door op de profielfoto te klikken bij de jou storende reactie kom je bij het profiel van de schrijver. Via de afgeschermde mailfunctionaliteit kun je hem of haar direct uitleggen wat je stoort zonder dat het gesprek zelf er last van heeft. We denken met deze functionaliteit een oplossing te vinden voor onleesbare en niet op inhoud gerichte interactie.
Reageren op Foodlog doe je niet om gezellig te kletsen. Wie meepraat, doet dat vanuit het besef dat zijn of haar mening en aangedragen feiten de lezer en andere reageerders wijzer maken. Dat brengt volwassen verantwoordelijkheden voor iedereen met zich mee. Daar houden we je aan.

Rol redactie in de commentaren
Waar zinvol, reageert de redactie minstens een dag na de start van een draad met een eerste samenvatting van de hoofdlijnen van de discussie. Zo lang een draad loopt, doet de redactie dat steeds na iedere uitgebreide gespreksdag. Tussentijds bewaakt de redactie - hopelijk samen met de andere reageerders - het on topic blijven van discussies.
De redactie vist nieuwe onderwerpen en boeiende off topics die in draden opkomen uit de gesprekken om er op een later tijdstip nieuwe artikelen over te starten.

Foodlog is van de Open Samenleving
Foodlog bouwt voort op de Open Samenleving. Dat begrip werd onder meer gebruikt door de Oostenrijkse Engelsman Karl Popper in zijn boek The Open Society and Its Enemies. Het staat in een lange traditie van ondogmatisch en niet-ideologisch samen nadenken over wat er om ons heen gebeurt en waar het heen zou kunnen. Die traditie mag weer eens flink afgestoft worden. Bovendien heeft zijn uitvoering een update nodig. De 3.0 samenleving biedt fantastische mogelijkheden om 'het gesprek' onze Rutsch in de toekomst te laten bepalen in plaats van ideologische en nog veel vervelender strijd.

Popper schreef zijn boek tijdens WO II, een tijd van transitie die helaas niet meer via het gesprek wilde verlopen omdat ideologieën in plaats van respect voor verschil in keuzen bepaalden waar het met de toekomst heen moest.

Ook wij leven weer in tijden van overgang tussen het ene en het andere tijdperk. The Digital Age maakt dat opwindend. Nu kunnen we immers de toekomst uitvinden door volop te leren van elkaars verschillen van inzicht. Zolang we die verschillen koesteren, houden we zowel creativiteit als respect aan boord. Dat is de beste garantie voor een vreedzame toekomst waarin we de steeds schaarsere grondstoffen en voedselbronnen op aarde met elkaar in zoveel mogelijk gezond en gelukkig welzijn willen delen.

Ambitie: een functionerende onderheid maken
Daarom koestert Foodlog het verschil van mening en het zoeken naar feiten en hun betekenis. Om dezelfde reden vindt Foodlog het van belang dat reageerders zich maximaal inspannen om te begrijpen wat iemand bedoelt die iets anders blijft vinden na het aandragen van feiten en discussie daarover. Dezelfde feiten hoeven immers niet tot dezelfde keuzen te leiden. Feiten en keuzen verdienen ieder hun eigen gesprek.

Daarnaast vormt elkaar helpen bij het begrijpen van elkaars waarheden en de feiten en interpretaties waarop die gebaseerd zijn de basis van de toekomstgerichte conversatie op Foodlog. Als mensen op Foodlog dat gesprek goed op gang krijgen, kunnen ze van daaruit bijdragen aan betere en meer bij de wil van het belanghebbende publiek aansluitende vormen van beleids- en besluitvorming. De 21e eeuwse overheid heeft immers 'onderheden' nodig om de bestuurlijke kortsluiting waar ze mee zit op te lossen. Juist het gebied van voedsel en voeding barst van de mind boggling tegenspraken in denken en doen en andere doorslaande stoppen. Daarom hopen we dat ook jij de ambitie van Foodlog wilt helpen waarmaken.

last update: 31 maart 2016

Fotocredits: 'I was never very good at Scrabble', uitsnede, Travis Forsyth