Zeven jaar al doet Egbert van der Velde veldonderzoek naar grutto’s. Vijf maanden achtereen is hij in het veld te vinden. "En als het klaar is, als ik naar huis kan, moet ik er echt van bijkomen. Dan ben ik de hele tijd met frustraties bezig geweest en dat moet dan even...., dat moet dan, zeg maar, even een plek krijgen.’’

"Ik kan het horen als grutto’s hun kuikens kwijt zijn. Ze huilen, ze zoeken, ze vliegen rond en slaan alarm als je in het land staat terwijl je ziet dat er niks te verdedigen valt. Ja, wat dan? Dan wil ik er weg.’’

Dat schrijft journalist Jantien de Boer voor de Leeuwarder Courant. Op de site is een video te vinden van een grutto-kuiken met afgemaaide tenen. Van der Velde vertelt dat boeren vogels wegmaaien omdat ze slechts in het gras geïnteresseerd zouden zijn, maar niet in 'natuurinclusieve' landbouw. Hoe hij zich daaronder voelt? vraagt De Boer. "Ik ben aan het radicaliseren en ik zie hetzelfde gebeuren bij collega’s. We vragen niet meer aan elkaar: hoe gaat het in jouw gebied en hoe komt dat? Nee, het gaat over frustraties: over te droge polders, misbruik van subsidies en boeren die structureel alles stukmaaien. Het gaat over dood, heel veel dood.’’
Leeuwarder Courant - Onderzoeker Egbert van der Velde: 'Weidevogelbeheer moet uit het hart komen'
  • Deel
Druk af