Eerst was er het plan Ecophyte, aangenomen in 2008. Dat werd in 2015 ingehaald door Ecophyte II, dat het gebruik van pesticiden tussen 2008 en 2025 moest halveren. Nu ligt Ecophyto II+ op tafel, onderschreven door 7 ministers en staatssecretarissen, waaronder die van Ecologische Transitie, Landbouw, Milieu, Gezondheid en Onderzoek en voorzien van een budget van €30 miljoen.

Volgens het 'nieuwe' plan moet de Franse landbouw in 2020 een kwart minder pesticiden gebruiken en in 2025 de helft minder. Glyfosaat moet tussen nu en 2020 uitgefaseerd worden als er een alternatief is, en in 2022 helemaal uitgebannen zijn. Een lastige opgave, aangezien het gebruik van pesticiden in de Franse landbouw de afgelopen jaren ondanks alle plannen niet is afgenomen.

Alternatieven
Wetenschappers en onderzoeksinstellingen zullen op last van de overheid op zoek moeten naar alternatieven. Het hele scala aan mogelijkheden dat agroecologie, biocontrole (natuurlijke beschermingsmechanismen van de plant en inzet van antagonisten), genetica en preventie bieden wordt doorgelicht om ook zonder chemische middelen gewassen te kunnen telen en beschermen. Andere middelen die de overheid voorziet zijn 'natuurlijke pesticiden'. Bijzondere aandacht moet er zijn om in de biologische landbouw het gebruik van koper terug te dringen. Weliswaar is er op Europees niveau net voor 7 jaar toelating verkregen, maar het gebruik van koper is sinds het jaar 2000 al met 70% afgenomen, schrijft Euractiv.

Glyfosaat
Met betrekking tot glyfosaat verandert er niet veel ten opzichte van de bestaande afspraken. Er gaat een enquête uit naar de boeren om beter inzicht te krijgen in "de praktijk van onkruidbestrijding" en de voortgang te kunnen meten. Glyfosaat is omstreden omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Naar het rapport van het Franse agentschap Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) over de kankerverwekkendheid wordt reikhalzend uitgekeken. Anses is ook op Europees niveau betrokken bij de herevaluatie van glyfosaat op Europees niveau.

De Franse NGO Générations Futures vindt het nieuwe plan maar niks. Volgens de NGO is de reductie van het middelengebruik met 50% per 2025 niet haalbaar als "de regering niet serieus een tandje bij zet."
Dit artikel afdrukken