Kort voor de zomer van 2017 werd – althans volgens de media – het definitieve bewijs geleverd dat het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen zorgt voor bijensterfte. Dat zou blijken uit de meest omvangrijke veldstudie ooit uitgevoerd in drie Europese landen door het Britse Centre for Ecology & Hydrology (CEH). De studie lag meteen onder vuur, omdat de onderzoekers de uitkomsten wel heel erg een bepaalde richting uit interpreteerden. Joost van Kasteren zocht uit hoe het zit. Spoiler: het veel gezochte definitieve bewijs is nog niet geleverd.

Dat schrijft Vork in een gerecyled artikel uit 2017. Het blad deed navraag bij experts en onderzoekers die toegang hadden tot alle onderzoeksdata.

De conclusie moet luiden dat de analyse van data uit experimenteel onderzoek heeft geleid tot een meningsverschil over de manier waarop onderzoeksdata geïnterpreteerd mogen worden. Dat is een methodologische en wetenschapstheoretische discussie. De neonicotinoïden zijn slechts aanleiding tot een debat over wat een feit mag heten.

De discussie blijft van belang. Het afschaffen van 'neonics', zoals de middelen in de volksmond zijn gaan heten, haalt mogelijk oudere schadelijke middelen weer binnen, terwijl vervangende groene middelen traag op de markt komen omdat de gangbare beoordelingscriteria van de toelatingsautoriteiten onvoldoende geschikt zijn om onderscheid te maken tussen hoge en lage risico's.

Op 15 april 2019 organiseert Foodlog voor de tweede keer het jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan. De afschaffing van conventionele pesticiden gaat in rap tempo door. Alternatieve (groene) gewasbeschermingsmiddelen komen te langzaam op de markt voor commerciële toepassingen. Hoe kan dat versneld wordent? Schrijf je hier in voor de sessie over toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen.
Vork - De boer zijn brood is de bij zijn dood. Of niet?
  • Deel
Druk af