Nederlands voedselwaakhond foodwatch stuurt het volgende persbericht uit in reactie op het jongste paardenvleesschandaal:

Hilde Anna de Vries, directeur foodwatch Nederland:

“De eisen die we tijdens het paardenvleesschandaal in 2013 stelden staan nog steeds: De autoriteiten moeten in gevallen van fraude onmiddellijk alle beschikbare informatie over producten die hierbij betrokken zijn openbaar maken. Gebrek aan informatie is niet in overeenstemming met consumentenrechten zoals deze door de EU zijn vastgesteld. Consumenten hebben het recht om beschermd te worden tegen fraude, ook als er geen directe dreiging voor de volksgezondheid is. Dit is afgelopen jaar niet gebeurd en de meest recente ontwikkelingen laten zien dat consumenten opnieuw in het ongewisse worden gelaten.”

“Niet alleen producenten, maar ook supermarkten en andere retailers moeten in gevallen van fraude per direct alle informatie openbaar maken over mogelijke betrokkenheid van hun (huis-)merken. Conform EU-verordening 178/2002 moeten alle ingrediënten te traceren zijn. Dit is afgelopen jaar niet gebeurd. Helaas illustreert het meest recente schandaal opnieuw dat het huidige systeem faalt, onafhankelijk van de ontwikkelingen die de komende dagen zullen volgen. Het is dan ook hoog tijd dat er wettelijke maatregelen getroffen worden die transparantie en traceerbaarheid binnen de gehele keten garanderen.”

Meer informatie over het standpunt van foodwatch is te vinden de foodwatch website.
Dit artikel afdrukken