De NOS bericht vandaag over de mogelijkheid om na de volgende verkiezingen een Ministerie van Voedsel in te stellen dat verschillende, in de huidige situatie versnipperde, thema's combineert.

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers wil een aantal voedselgerelateerde onderwerpen combineren en landbouw uit de economische hoek halen: "Bij Economische Zaken gaat het vooral over handel, terwijl ze bij het ministerie van Volksgezondheid bezig zijn met gezonder eten. Het is logischer om dat samen te voegen."

Een ministerie van Voedsel, dat een bredere kijk heeft dan het oude ministerie van Landbouw, heeft de toekomst
'Een grote vergissing'
Het eventuele nieuwe ministerie kan de "moderne opvolger worden van het in 2010 opgeheven ministerie van Landbouw, aangevuld met thema's als voedselveiligheid (nu gedeeltelijk bij Volksgezondheid) en export (nu vooral bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)", schrijft de NOS. Volgens het CDA en SGP was het opheffen van het Ministerie van Landbouw in 2010 'een grote vergissing'. De ChristenUnie trekt dat nog breder. Carla Dik-Faber: "Een ministerie van Voedsel, dat een bredere kijk heeft dan het oude ministerie van Landbouw, heeft de toekomst."

De politieke partijen SP en GroenLinks noemen het idee "een wassen neus: beleid moet veranderen, niet de naam van een ministerie."

VVD en PVV hebben nog niet gereageerd, D66 houdt zich bij monde van Koser-Kaya op de vlakte: Belangrijker dan de naam is het dat "de voedselproductie vanuit duurzaamheid, kwaliteit en volksgezondheid wordt opgezet". De PvdD pleit voor een ministerie van Duurzaam Voedsel.

Boeren en LTO
Landbouworganisatie LTO ziet ruimte voor een ministerie van Voedsel en Plattelandsorganisatie. Een losstaand ministerie kan beter opkomen voor agrarische belangen, aldus LTO voorzitter Albert Jan Maat. "Ruim tweederde van ons nationale oppervlak wordt beheerd en gebruikt door agrarische ondernemers", zegt hij, verwijzend naar de beheerdersrol van natuur en landschap. "De Nederlandse agrosector is veruit de grootste exporteur van onze economie. Toch is Nederland zo ongeveer het enige land ter wereld zonder eigen ministerie van Landbouw", constateert Maat.

Gisteren pleitte de 21-jarige boer Tom in een veelgedeelde oproep op de sociale media voor 'meer respect voor boeren'. Hij kaartte daarin ook het ontbreken van een ministerie van landbouw aan.
Dit artikel afdrukken