GIsteren bracht het CBS op basis van eigen en Eurostat-cijfers een berekening naar buiten waaruit blijkt dat Nederland met zijn agri-export op Rusland € 300 miljoen verdiende op een omzet van € 500 miljoen.

Iedereen eet mee
In met name de getroffen tuinbouw en fruitteelt gaat het al jaren slecht. In de tuinbouw worden al jaren rode cijfers geschreven. De vraag is dan ook waar die opmerkelijke winst blijft. Daar eten vele anderen van mee; er moet dan ook zeker niet naar het inkomen van de boer of tuiinder worden gekeken, maar naar de activiteiten die zij verderop in de verwerkende en handelsketen creëren.

Het CBS verklaart de toegevoegde waarde aan de Nederlandse samenleving als volgt:
Vooral de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie verdienden aan de nu geboycotte goederen. Zij produceren en verwerken de groente, het fruit, de zuivel en het vlees dat op de boycotlijst staat. Maar ook toeleverende en ondersteunende bedrijfstakken zijn betrokken bij deze export. Een kweker verkoopt zijn tomaten aan de groothandel die ze doorverkoopt. Een transporteur bracht ze dan naar Rusland. De kweker maakt misschien ook gebruik van een accountancybureau voor de boekhouding en van een uitzendbureau om tijdelijke krachten in te huren. Al die bedrijfstakken in de productieketen verdienen dus ook geld door de export naar Rusland.

Eigen productie en verwerking meest gunstig voor Nederland
Tevens meldt het CBS dat Nederland het meest verdient aan producten die in ons land worden verwerkt. Daar verdient Nederland immers geld mee om mensen werk te kunnen bieden én daar bovenop een marge te kunnen realiseren uit hoofde van de toegevoegde waarde.
Dit artikel afdrukken