Slachter en vleesverwerker Vion uit Boxtel kondigde al eerder aan zelf vleesvervangers te willen gaan produceren. De markt voor analoog vlees groeit en wordt door het bedrijf dat eigendom is van de Brabantse boerenkoepel ZLTO gezien als belangrijke exportmarkt binnen de EU. Behalve in Nederland en Duitsland, de thuismarkten van Vion, denkt het bedrijf aan verkoop naar Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In Nederland groeit de markt voor vleesvervangers gestaag met zo'n 8% per jaar. De omzet beloopt €100 miljoen, iets minder dan 1% van de totale vanuit Nederland bediende vleesmarkt van ruim €10 miljard.

Vanmorgen maakte Vion bekend een nieuwe locatie voor de productie van plantaardige producten te willen openen bij de Friese hoofdstad Leeuwarden. Dat zal gebeuren in de reeds bestaande, in 2017 geopende ultramoderne productielocatie in Leeuwarden. Daar worden momenteel runderen geslacht en verwerkt. De fabriek kan volgens Vion "met enkele aanpassingen geschikt worden gemaakt voor plantaardige productie". Desgewenst kan de fabriek worden uitgebreid met meer productielijnen, vriesruimten en opslagcapaciteit.

CEO Ronald Lotgerink van Vion laat weten dat er eigenlijk wat te veel vleesverwerkende capaciteit in Nederland aanwezig is. Dat zegt hij zo: “De vleesverwerkingscapaciteit in Nederland is de afgelopen twee jaar fors toegenomen en is ruim voldoende gebleken om aan de vraag te voldoen. Met de huidige kennis van onze investering van enkele jaren geleden, maken we nu de strategische keuze om te investeren in een fabriek voor plantaardige producten in Leeuwarden. We blijven onze activiteiten met onze relaties op andere Vion-locaties voortzetten. Daarnaast zullen we akkerbouwers verwelkomen als nieuwe leveranciers in onze plantaardige keten.”

Eigenaar ZLTO laat weten dat de switch op de productielocatie in Leeuwarden geen verschil maakt voor boeren die runderen aanleveren. Het vlees van hun koeien zal verwerkt op andere locaties van Vion in Nederland, zoals Enschede of Tilburg. ZLTO verklaart nauw betrokken te blijven "in diverse veldprojecten om de kwaliteit en het aandeel plantaardige proteïnen van akkerbouwers en veehouders uit Nederland bestemd voor plantaardige vleesvervangers van Vion te versterken".
Dit artikel afdrukken