The Lancet publiceert vandaag een nieuwe Lancet Series over borstvoeding. Daaruit blijkt dat borstvoeding niet alleen bevorderlijk is voor de volksgezondheid, maar ook voor de wereldeconomie. Als alle kinderen tot 1 jaar borstvoeding zouden krijgen, overlijden er jaarlijks 800.000 kinderen onder de 2 jaar minder. Ook sterven er 20.000 vrouwen per jaar minder aan borst- en eierstokkanker en bespaart de wereldeconomie $302 miljard aan kosten.

De opvallendste conclusie is dat de resultaten voor zowel arme als rijke landen gelden. Hoofdauteur Cesar Victora, van de Braziliaanse Federal University of Pelotas, zegt daarover in Le Monde: "Er is een wijdverspreid misverstand dat de voordelen van borstvoeding alleen voor arme landen gelden. Niets is minder waar".

Er is een wijdverspreid misverstand dat de voordelen van borstvoeding alleen voor arme landen gelden. Niets is minder waar
Gezondheidsvoordelen
In rijke landen vermindert borstvoeding sudden infant deaths met een derde. In lage en middeninkomenslanden halveert het aantal gevallen van diarree en vermindert het aantal luchtweginfecties met een derde. Moedermelk is in feite een "hoogstbijzonder gepersonaliseerd medicijn", dat nooit door een babymelkpoeder geëvenaard kan worden. Ook zijn er goede aanwijzingen dat borstvoeding tot een hoger IQ leidt en beschermt tegen diabetes en obesitas op latere leeftijd. Voor moeders kan borstvoeden helpen bij de geboorteplanning en vermindert het hun risico op diabetes II.

Economisch effect
Borstvoeding heeft een direct economisch effect. De onderzoekers berekenden dat als 90% van de baby's in de VS, China en Brazilië tot 6 maanden uitsluitend borstvoeding zou krijgen, en 45% van de Britse baby's, dat die landen respectievelijk $2,45 miljard, $223,6 miljoen, $6,0 miljoen en $29,5 miljoen zouden besparen op de kosten van kinderziekten als longontsteking, diarree en astma.

Rijke landen
Gemiddeld krijgt in rijke landen 1 op de 5 baby's gedurende het eerste levensjaar uitsluitend of gedeeltelijk borstvoeding. De percentages lopen nogal uiteen. Zo geven Britse vrouwen de minste borstvoeding ter wereld: 0,5%. Ook in Ierland (2%) en Denemarken (3%) zijn borstvoedende moeders een uitzondering. In andere rijke landen liggen de percentages hoger, van 9% in Frankrijk, 23% in Spanje en Duitsland, 27% in de VS, 34% in Finland en 35% Noorwegen tot 60% in Japan. 39% van de Nederlandse moeders geeft borstvoeding.

Lage en middeninkomenslanden ruilen de borst in voor de fles
In lage- en middeninkomenslanden krijgen bijna alle baby's de borst. Wel blijken in de middeninkomenslanden moeders steeds vaker naar het babymelkpoeder te grijpen. Nog maar 1 op de 3 baby's krijgt tot 6 maanden alleen maar borstvoeding in middeninkomenslanden. Na 20 maanden krijgen in arme landen nog 6 op de 10 kinderen borstvoeding, tegen 2 in rijke landen. De onderzoekers benadrukken dat de groeiende populariteit van babymelkpoeder een bedreiging vormt voor de gezonde praktijk van borstvoeden.

Snelle groei van babymelkpoeder zet door
"Verzadiging van de markt in hoge-inkomenslanden heeft er voor gezorgd dat de industrie in snel tempo de opkomende markten binnendringt. Bijna alle groei van babymelk zal in de lage- en middeninkomenslanden plaatsvinden, waar de consumptie nu nog laag is", zegt co-auteur dr. Nigel Rollins van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Naar verwachting zal er in 2019 wereldwijd $70,6 miljard aan babymelkpoeder omgezet worden. In het Midden-Oosten en Oost-Afrika groeit de babymelkpoederconsumptie tot 2019 met 7%. In rijke landen is het de omzet in opvolg- en peutermelk die aan de groei bijdraagt.

Borstvoedingsbevorderend beleid
De auteurs pleiten enerzijds voor het beteugelen van de 'agressieve babymelkpoederverkopers' en anderzijds voor beleidsmaatregelen om borstvoeden te promoten. Dat is een slimme en snelle investering die binnen een generatie vruchten afwerpt. Hun aanbevelingen spitsen zich toe op 3 aan te pakken prioriteiten:
- geen of beperkt zwangerschapsverlof. Een kort bevallingsverlof (tot 6 weken) doet de kans op niet borstvoeden of vroeg ermee stoppen met 400% stijgen
- gebrek aan kennis bij zorgverleners waardoor moeders geen of onjuiste informatie krijgen en verstoken blijven van ondersteuning
- ontbreken van sterke ondersteuningssystemen in familie- of gemeenschapsverband en het bestaan van culturele tradities die borstvoeding in de weg staan.

Fotocredits: 'FeliZidad_0109158', danielpeinado.photo
Dit artikel afdrukken