Ruim tweeduizend boeren zijn verdacht omdat er een kalverfraude is geconstateerd. Met de geboortes werd gesjoemeld om meer koeien met melkgift in de stal te hebben dan de boeken officieel vermelden. Dat kan door een kalf als tweeling van een andere moeder op te geven. Zo krijgt de boer een melkgevende koe extra. Het dier staat in de boeken als een koe die nog moet kalven en telt niet mee voor de extra lasten die een boer moet betalen om haar te mogen melken.

Dergelijke fraudes kwamen recent aan het licht en kunnen eenvoudig geautomatiseerd worden opgespoord. Bestanden worden tegen elkaar afgedraaid. Dat leidt tot een lange lijst van boeren die mogelijk hebben gefraudeerd. Iedere boer met een onregelmatigheid is in de huidige gespannen situatie automatisch verdacht en mag van zijn bedrijf geen dieren meer afvoeren. Op Boerenbusiness reageert de Friese boer Karst Tamminga. Hij heeft in Echtenerbrug een melkveebedrijf met een kleine 200 melkkoeien. Donderdag 8 februari kwam hij erachter dat hij 1 van de 2.100 bedrijven is die geblokkeerd is. "Wat een gesodemieter om 1 foutje." Niets aan de hand zegt hij. Toch is hij geblokkeerd omdat het risico dat hij heeft gefraudeerd niet uit te sluiten is.

Op Facebook zijn soortgelijke en bozere berichten te horen.

Ook kalveren die vandaag geboren worden, kunnen direct in de verdachtenbank belanden door geautomatiseerde checks. Dat maakt dat de aanvoer van kalveren naar kalvermesters stokt. Ongeveer een achtste (2.100 op 17.00 bedrijven) is immers gesloten voor afvoer van dieren. Ik hoop maar dat over een aantal weken niet zal blijken dat de sterfte onder die jonge beesten net wat hoger blijkt dan normaal. Boeren zijn er namelijk niet op ingericht om kalveren wat langer op hun boerderij te houden.
LTO Nederland, dat aanvankelijk bij monde van voorzitter Marc Calon in Nieuwsuur de fraude heel fel veroordeelde, liet vandaag bij monde van melkveehouderijvoorzitter Wil Meulenbroeks verzachtend horen dat de goede boeren niet onder de slechte mogen lijden. Op Boerenbusiness verwijt Meulenbroeks de overheid met zoveel woorden onzorgvuldigheid. Minister van Landbouw Carola Schouten reageert onverbiddelijk. Het antwoord op de vraag waarom een deel van de land- en tuinbouw zich niet aan de regels houdt en de reden is waarom er zonder pardon wordt opgetreden, moet niet bij de overheid worden gezocht, zegt ze op Boerderij.

Is de boerenwoede terecht? Nee, zegt melkveehouder Bennie Stevelink op Foodlog

Er is gefraudeerd. Ongetwijfeld maken mensen ook fouten die op fraude lijken, zonder dat te zijn. Dat is reden voor extra zorg, want niemand merkte eerder op dat er ook veel foute registraties zijn.
Maar daar draait deze affaire niet om. Het vertrouwen is weg en daarom maakt Schouten op een harde manier duidelijk wat er gebeurt als een hele sector niet meer vertrouwd wordt. Zo gaat dat.
Schouten heeft gelijk omdat ze niet iedere individuele boer het voordeel van de twijfel kan gunnen. Ze wil het vertrouwen in boeren in het algemeen herstellen. Dat kost ook onschuldige koppen.
Dit artikel afdrukken