"Door de NVWA en RVO.nl is in opdracht van het ministerie van LNV nader onderzoek verricht naar de rundveebedrijven waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Uit dit onderzoek blijkt tot nu toe dat bij ruim 2.100 bedrijven onregelmatigheden in het I&R zijn vastgesteld. Deze bedrijven worden vandaag en morgen geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd", aldus de Rijksoverheid.

Minister Schouten schrijft in de brief: "De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met het I&R en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan. Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in het I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. We moeten voorkomen dat de bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden de dupe worden van bedrijven die knoeien met het systeem."

De fraude kwam in januari aan het licht nadat er opvallend veel meerlingen geboren waren bij 7.700 van de 32.500 Nederlandse rundveebedrijven; volgens het CBS zijn er in Nederland 17.000 melkveehouderijbedrijven, de sector waarin het motief voor de fraude moet worden gezocht. Normaal zijn meerlingen op zo'n 3 à 5% van de kalvergeboortes het geval, nu werden op 2.000 bedrijven zelfs percentages van boven de 10% gemeld. Dat de fraude wijdverbreid zou zijn, werd al snel duidelijk.

'Meerlingtruc en oude vaarzen'
Nader onderzoek en steekproefsgewijze inspecties bij 150 bedrijven over heel Nederland hebben nu aan het licht gebracht dat boeren inderdaad kalveren van de ene koe toeschreven aan een andere, zodat de dieren minder zwaar mee telden voor de fosfaatuitstoot. Uit het nadere onderzoek is ook gebleken dat er boeren waren met opvallend veel vaarzen ouder dan 27 maanden. Dat is normaal gesproken de uiterste datum waarop koeien voor het eerst kalven. "Door systemen met elkaar te vergelijken bleek dat deze dieren wel degelijk al een kalfje hadden gekregen en dus verkeerd geregistreerd staan", legt het AD uit.

Nieuwe bedrijven verdacht
Door de nieuwe bevindingen heeft de NVWA, buiten de al 'verdachte' 7.700 melkveebedrijven, nog meer bedrijven in het vizier die mogelijk gesjoemeld hebben met hun administratie. NVWA en RVO.nl gaan de komende tijd verder met de analyses en inspecties. De NVWA heeft aangegeven niet genoeg inspecteurs te hebben om op alle verdachte bedrijven langs te gaan, waardoor sommige boeren wellicht een boete kunnen ontlopen. Bij vastgestelde overtredingen wordt een proces-verbaal opgesteld en wordt met het OM overlegd of strafrechtelijke vervolging aan de orde is. Geblokkeerde bedrijven, die geen dieren mogen af- en aanvoeren, worden pas gedeblokkeerd als de administratie en registratie aantoonbaar kloppen.

Van 'rotte appels' naar 'schokkend'
Minister Schouten hamert er op dat het registratiesysteem van cruciaal belang is: "Als dit niet op orde is, dan is dat bij een dierziekte-uitbraak een risico voor de diergezondheid en volksgezondheid." Ze heeft vandaag LTO en andere belangengroepen ontboden op het ministerie. Boerenbelangenorganisatie LTO sprak aanvankelijk nog van 'rotte appels in de mand', maar reageert inmiddels met de woorden 'schokkend' op het aantal verdachte bedrijven. De organisatie toont zich in Boerderij verbaasd en verslagen dat een zo omvangrijke fraude onder haar neus heeft kunnen plaatsvinden.

Op de website van vakblad Boerderij laat advocaat Jaap Baas uit Utrecht weten dat de geblokkeerde boeren niet hoeven mee te werken aan alles wat NVWA-controleurs van hen willen weten omdat zij verdachten zijn in een opsporingszaak.
Dit artikel afdrukken